ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Stora djur

-

alligator

ਘੜਿਆਲ

-

horn

ਸਿੰਗ

-

babian

ਲੰਗੂਰ

-

björn

ਭਾਲੂ

-

buffel

ਮੱਝ

-

kamel

ਊਠ

-

gepard

ਚੀਤਾ

-

ko

ਗਾਂ

-

krokodil

ਮਰਗਮੱਛ

-

dinosaurie

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

åsna

ਗਧਾ

-

drake

ਅਜਗਰ

-

elefant

ਹਾਥੀ

-

giraff

ਜਿਰਾਫ਼

-

gorilla

ਗੁਰੀਲਾ

-

flodhäst

ਗੈਂਡਾ

-

häst

ਘੋੜਾ

-

känguru

ਕੰਗਾਰੂ

-

leopard

ਚੀਤਾ

-

lejon

ਸ਼ੇਰ

-

lama

ਲਾਮਾ

-

lodjur

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

monster

ਰਾਖਸ਼

-

älg

ਹਿਰਨ

-

struts

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

panda

ਪਾਂਡਾ

-

gris

ਸੂਰ

-

isbjörn

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

puma

ਲੂਮੜੀ

-

noshörning

ਰਾਈਨੋ

-

kronhjort

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

tiger

ਬਾਘ

-

valross

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

vildhäst

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

zebra

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
alligator
ਘੜਿਆਲ

-
horn
ਸਿੰਗ

-
babian
ਲੰਗੂਰ

-
björn
ਭਾਲੂ

-
buffel
ਮੱਝ

-
kamel
ਊਠ

-
gepard
ਚੀਤਾ

-
ko
ਗਾਂ

-
krokodil
ਮਰਗਮੱਛ

-
dinosaurie
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
åsna
ਗਧਾ

-
drake
ਅਜਗਰ

-
elefant
ਹਾਥੀ

-
giraff
ਜਿਰਾਫ਼

-
gorilla
ਗੁਰੀਲਾ

-
flodhäst
ਗੈਂਡਾ

-
häst
ਘੋੜਾ

-
känguru
ਕੰਗਾਰੂ

-
leopard
ਚੀਤਾ

-
lejon
ਸ਼ੇਰ

-
lama
ਲਾਮਾ

-
lodjur
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
monster
ਰਾਖਸ਼

-
älg
ਹਿਰਨ

-
struts
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
panda
ਪਾਂਡਾ

-
gris
ਸੂਰ

-
isbjörn
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
puma
ਲੂਮੜੀ

-
noshörning
ਰਾਈਨੋ

-
kronhjort
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
tiger
ਬਾਘ

-
valross
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
vildhäst
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
zebra
ਜ਼ੈਬਰਾ