ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Stora djur

-

alligator +

ਘੜਿਆਲ

-

horn +

ਸਿੰਗ

-

babian +

ਲੰਗੂਰ

-

björn +

ਭਾਲੂ

-

buffel +

ਮੱਝ

-

kamel +

ਊਠ

-

gepard +

ਚੀਤਾ

-

ko +

ਗਾਂ

-

krokodil +

ਮਰਗਮੱਛ

-

dinosaurie +

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

åsna +

ਗਧਾ

-

drake +

ਅਜਗਰ

-

elefant +

ਹਾਥੀ

-

giraff +

ਜਿਰਾਫ਼

-

gorilla +

ਗੁਰੀਲਾ

-

flodhäst +

ਗੈਂਡਾ

-

häst +

ਘੋੜਾ

-

känguru +

ਕੰਗਾਰੂ

-

leopard +

ਚੀਤਾ

-

lejon +

ਸ਼ੇਰ

-

lama +

ਲਾਮਾ

-

lodjur +

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

monster +

ਰਾਖਸ਼

-

älg +

ਹਿਰਨ

-

struts +

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

panda +

ਪਾਂਡਾ

-

gris +

ਸੂਰ

-

isbjörn +

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

puma +

ਲੂਮੜੀ

-

noshörning +

ਰਾਈਨੋ

-

kronhjort +

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

tiger +

ਬਾਘ

-

valross +

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

vildhäst +

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

zebra +

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
alligator
ਘੜਿਆਲ

-
horn
ਸਿੰਗ

-
babian
ਲੰਗੂਰ

-
björn
ਭਾਲੂ

-
buffel
ਮੱਝ

-
kamel
ਊਠ

-
gepard
ਚੀਤਾ

-
ko
ਗਾਂ

-
krokodil
ਮਰਗਮੱਛ

-
dinosaurie
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
åsna
ਗਧਾ

-
drake
ਅਜਗਰ

-
elefant
ਹਾਥੀ

-
giraff
ਜਿਰਾਫ਼

-
gorilla
ਗੁਰੀਲਾ

-
flodhäst
ਗੈਂਡਾ

-
häst
ਘੋੜਾ

-
känguru
ਕੰਗਾਰੂ

-
leopard
ਚੀਤਾ

-
lejon
ਸ਼ੇਰ

-
lama
ਲਾਮਾ

-
lodjur
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
monster
ਰਾਖਸ਼

-
älg
ਹਿਰਨ

-
struts
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
panda
ਪਾਂਡਾ

-
gris
ਸੂਰ

-
isbjörn
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
puma
ਲੂਮੜੀ

-
noshörning
ਰਾਈਨੋ

-
kronhjort
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
tiger
ਬਾਘ

-
valross
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
vildhäst
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
zebra
ਜ਼ੈਬਰਾ