ਧਰਮ     
ศาสนา

-

เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
+

ਈਸਟਰ

-

ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
+

ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-

นางฟ้า
nang-fá
+

ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-

ระฆัง
rá′-kang′
+

ਘੰਟੀ

-

พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
+

ਬਾਈਬਲ

-

บิชอป
bì′-châwp
+

ਪਾਦਰੀ

-

การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
+

ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-

พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
+

ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-

ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
+

ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-

ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
+

ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-

ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
+

ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-

โบสถ์
bòt
+

ਗਿਰਜਾਘਰ

-

โลงศพ
long-sòp′
+

ਕਫ਼ਨ

-

การสร้าง
gan-sâng
+

ਨਿਰਮਾਣ

-

ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
+

ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-

ภูต
pôot
+

ਸ਼ੈਤਾਨ

-

พระเจ้า
prá′-jâo′
+

ਭਗਵਾਨ

-

ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
+

ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-

ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
+

ਇਸਲਾਮ

-

ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
+

ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-

การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
+

ਇਕਾਗਰਤਾ

-

มัมมี่
mam′-mêe
+

ਮੰਮੀ

-

ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
+

ਮੁਸਲਮਾਨ

-

สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
+

ਪੋਪ

-

การภาวนา
gan-pao-na
+

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-

นักบวช
nák′-bùat
+

ਪਾਦਰੀ

-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
+

ਧਰਮ

-

การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
+

ਸੇਵਾ

-

สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
+

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-

วัด
wát′
+

ਮੰਦਰ

-

สุสาน
sòo′-sǎn
+

ਮਕਬਰਾ

-
เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
ਈਸਟਰ

-
ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-
นางฟ้า
nang-fá
ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-
ระฆัง
rá′-kang′
ਘੰਟੀ

-
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
ਬਾਈਬਲ

-
บิชอป
bì′-châwp
ਪਾਦਰੀ

-
การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-
พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-
ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-
ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-
ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-
โบสถ์
bòt
ਗਿਰਜਾਘਰ

-
โลงศพ
long-sòp′
ਕਫ਼ਨ

-
การสร้าง
gan-sâng
ਨਿਰਮਾਣ

-
ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-
ภูต
pôot
ਸ਼ੈਤਾਨ

-
พระเจ้า
prá′-jâo′
ਭਗਵਾਨ

-
ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-
ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
ਇਸਲਾਮ

-
ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-
การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
ਇਕਾਗਰਤਾ

-
มัมมี่
mam′-mêe
ਮੰਮੀ

-
ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
ਮੁਸਲਮਾਨ

-
สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
ਪੋਪ

-
การภาวนา
gan-pao-na
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-
นักบวช
nák′-bùat
ਪਾਦਰੀ

-
ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
ਧਰਮ

-
การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
ਸੇਵਾ

-
สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-
วัด
wát′
ਮੰਦਰ

-
สุสาน
sòo′-sǎn
ਮਕਬਰਾ