ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
ศัพท์นามธรรม

-

ห้าม
hâm

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

แสง
sæ̌ng

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

เพศ
pâyt

ਸੈਕਸ

-
การจัดการ
gan-jàt′-gan
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
การโฆษณา
gan-kôt-sà′-na
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
ลูกศร
lôok-sǎwn
ਤੀਰ

-
ห้าม
hâm
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
อาชีพ
a-chêep
ਪੇਸ਼ਾ

-
ศูนย์
sǒon
ਕੇਂਦਰ

-
การเลือกตั้ง
gan-lêuak-dhâng′
ਚੋਣ

-
การทำงานร่วมกัน
gan-tam′-ngan-rûam-gan′
ਸਹਿਯੋਗ

-
สี
sěe
ਰੰਗ

-
การติดต่อ
gan-dhìt′-dhàw
ਸੰਪਰਕ

-
อันตราย
an′-dhà′-rai
ਖ਼ਤਰਾ

-
การสารภาพรัก
gan-sǎn-pâp-rák′
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
ความเสื่อมสภาพ
kwam-sèua-mót′-pâp
ਪਤਣ

-
การจำกัดความ
gan-jam′-gàt′-kwam
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
ความแตกต่าง
kwam-dhæ̀k-dhàng
ਫ਼ਰਕ

-
ความยากลำบาก
kwam-yâk-lam′-bàk
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
ทิศทาง
tít′-tang
ਦਿਸ਼ਾ

-
การค้นพบ
gan-kón′-póp′
ਖੋਜ

-
ความวุ่นวาย
kwam-wôon′-wai
ਵਿਕਾਰ

-
ระยะห่าง
rá′-yá′-hàng
ਦੂਰੀ

-
ระยะทาง
rá′-yá′-tang
ਦੂਰੀ

-
ความหลากหลาย
kwam-làk-lǎi
ਅਨੇਕਤਾ

-
ความพยายาม
kwam-pá′-ya-yam
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
การสำรวจ
gan-sǎm′-rùat
ਘੋਖ

-
การล้ม
gan-lóm′
ਡਿੱਗਣਾ

-
กำลัง
gam′-lang′
ਜ਼ੋਰ

-
กลิ่นหอม
glìn′-hǎwm
ਸੁਗੰਧ

-
เสรีภาพ
sǎy-ree-pâp
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
ผี
pěe
ਭੂਤ

-
ครึ่งหนึ่ง
krêung′-nèung′
ਅੱਧਾ

-
ความสูง
kwam-sǒong
ਕੱਦ

-
ความช่วยเหลือ
kwam-chûay′-lěua
ਸਹਾਇਤਾ

-
การหลบซ่อน
gan-lòp′-sâwn
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
บ้านเกิด
bân-gèr̶t
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
ความสะอาด
kwam-sà′-àt
ਸਫਾਈ

-
ความคิด
kwam-kít′
ਵਿਚਾਰ

-
ภาพลวงตา
pâp-luang-dha
ਭਰਮ

-
จินตนาการ
jin′-dhà′-na-gan
ਕਲਪਨਾ

-
ปัญญา
bhan′-ya
ਬੁੱਧੀ

-
การเชิญ
gan-cher̶n
ਨਿਉਤਾ

-
ความยุติธรรม
kwam-yóot′-dhì′-tam′-má′
ਨਿਆਂ

-
แสง
sæ̌ng
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
การมอง
gan-mawng
ਦਿਖਾਵਟ

-
การสูญเสีย
gan-sǒon-sǐa
ਨੁਕਸਾਨ

-
การขยาย
ga-rók′-yai
ਵਾਧਾ

-
ความผิดพลาด
kwam-pìt′-plât
ਗਲਤੀ

-
การฆาตกรรม
gan-kât-dhà′-gam′
ਹੱਤਿਆ

-
ประเทศชาติ
bhrà′-tâyt-chât
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
ความแปลกใหม่
kwam-bhlæ̀k-mài′
ਨਵੀਨਤਾ

-
ตัวเลือก
dhua-lêuak
ਚੋਣ

-
ความอดทน
kwam-òt′-ton′
ਧੀਰਜ

-
การวางแผน
gan-wang-pæ̌n
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
ปัญหา
bhan′-hǎ
ਸਮੱਸਿਆ

-
การป้องกัน
gan-bhâwng-gan′
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
การสะท้อน
gan-sà′-táwn
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
สาธารณรัฐ
sǎ-ta-rá′-ná′-rát′
ਗਣਤੰਤਰ

-
ความเสี่ยง
kwam-sìang
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
ความปลอดภัย
kwam-bhlàwt-pai′
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
ความลับ
kwam-láp′
ਰਹੱਸ

-
เพศ
pâyt
ਸੈਕਸ

-
เงา
ngao′
ਛਾਂ

-
ขนาด
kà′-nàt
ਆਕਾਰ

-
ความสามัคคี
kwam-sǎ-mák′-kee
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
ความสำเร็จ
kwam-sǎm′-rèt′
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
การสนับสนุน
gan-sà′-nàp′-sà′-nǒon′
ਸਮਰਥਨ

-
ประเพณี
bhrà′-pay-nee
ਪਰੰਪਰਾ

-
น้ำหนัก
nám′-nàk′
ਭਾਰ