ਮੌਸਮ     
สภาพอากาศ

-

เมฆ
mâyk

ਬੱਦਲ

-

หมอก
màwk

ਕੋਹਰਾ

-

ฟ้าผ่า
fá-pà

ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-

รุ้ง
róong′

ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-

ดาว
dao

ਸਿਤਾਰਾ

-

แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t

ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
ਬੈਰੋਮੀਟਰ

-
เมฆ
mâyk
ਬੱਦਲ

-
ความเย็น
kwam-yen′
ਠੰਡ

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
ਵਰਧਮਾਨ

-
ความมืด
kwam-mêut
ਹਨ੍ਹੇਰਾ

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
ਸੋਕਾ

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
ਧਰਤੀ

-
หมอก
màwk
ਕੋਹਰਾ

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
ਪਾਲਾ

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
ਚਮਕ

-
ความร้อน
kwam-ráwn
ਗਰਮੀ

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
ਤੂਫਾਨ

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
ਹਿਮਲੰਬ

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
ਉਲਕਾ

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
ਚੰਦਰਮਾ

-
รุ้ง
róong′
ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ

-
หิมะ
hì′-má′
ਬਰਫ਼

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ

-
ดาว
dao
ਸਿਤਾਰਾ

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
ਤੂਫਾਨ

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
ਵੱਧਦਾ ਤੂਫਾਨ

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
ਸੂਰਜ

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
ਥਰਮਾਮੀਟਰ

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
ਹਨ੍ਹੇਰੀ

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
ਧੁੰਧਲਕਾ

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
ਮੌਸਮ

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
ਗਿੱਲਾ ਮੌਸਮ

-
ลม
lom′
ਹਵਾ