ਵਾਸਤੂਕਲਾ     
สถาปัตยกรรม

-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
+

ਵਾਸਤੂਕਲਾ

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

ਅਖਾੜਾ

-

โรงนา
rong-na
+

ਚਰਾਗਾਹ

-

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
+

ਅਨੋਖੀ ਇਮਾਰਤ

-

อิฐ
ìt′
+

ਬਲਾਕ

-

บ้านอิฐ
bân-ìt′
+

ਇੱਟ ਦਾ ਮਕਾਨ

-

สะพาน
sà′-pan
+

ਪੁਲ

-

อาคาร
a-kan
+

ਇਮਾਰਤ

-

ปราสาท
bhra-sàt
+

ਮਹਿਲ

-

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
+

ਗਿਰਜਾਘਰ

-

เสา
sǎo′
+

ਸਤੰਭ

-

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
+

ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨ

-

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
+

ਗੁੰਬਦ

-

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
+

ਮੁਖੌਟਾ

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ

-

ป้อม
bhâwm
+

ਕਿਲ੍ਹਾ

-

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
+

ਕੋਨਾ

-

ประตู
bhrà′-dhoo
+

ਗੇਟ

-

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
+

ਅੱਧਾ-ਲੱਕੜ ਘਰ

-

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
+

ਲਾਈਟਹਾਊਸ

-

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
+

ਸਮਾਰਕ

-

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
+

ਮਸਜਿਦ

-

อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
+

ਸਮਾਰਕ ਸਤੰਭ

-

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
+

ਦਫਤਰੀ ਇਮਾਰਤ

-

หลังคา
lǎng′-ka
+

ਛੱਤ

-

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
+

ਖੰਡਰ

-

นั่งร้าน
nâng′-rán
+

ਚਬੂਤਰਾ

-

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
+

ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ

-

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
+

ਝੂਲਾ ਪੁਲ

-

กระเบื้อง
grà′-bêuang
+

ਟਾਈਲ

-
สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
ਵਾਸਤੂਕਲਾ

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
ਅਖਾੜਾ

-
โรงนา
rong-na
ਚਰਾਗਾਹ

-
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
ਅਨੋਖੀ ਇਮਾਰਤ

-
อิฐ
ìt′
ਬਲਾਕ

-
บ้านอิฐ
bân-ìt′
ਇੱਟ ਦਾ ਮਕਾਨ

-
สะพาน
sà′-pan
ਪੁਲ

-
อาคาร
a-kan
ਇਮਾਰਤ

-
ปราสาท
bhra-sàt
ਮਹਿਲ

-
มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
ਗਿਰਜਾਘਰ

-
เสา
sǎo′
ਸਤੰਭ

-
สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨ

-
หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
ਗੁੰਬਦ

-
ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
ਮੁਖੌਟਾ

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ

-
ป้อม
bhâwm
ਕਿਲ੍ਹਾ

-
หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
ਕੋਨਾ

-
ประตู
bhrà′-dhoo
ਗੇਟ

-
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
ਅੱਧਾ-ਲੱਕੜ ਘਰ

-
ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
ਲਾਈਟਹਾਊਸ

-
สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
ਸਮਾਰਕ

-
มัสยิด
mát′-sà′-yít′
ਮਸਜਿਦ

-
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
ਸਮਾਰਕ ਸਤੰਭ

-
อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
ਦਫਤਰੀ ਇਮਾਰਤ

-
หลังคา
lǎng′-ka
ਛੱਤ

-
ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
ਖੰਡਰ

-
นั่งร้าน
nâng′-rán
ਚਬੂਤਰਾ

-
ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ

-
สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
ਝੂਲਾ ਪੁਲ

-
กระเบื้อง
grà′-bêuang
ਟਾਈਲ