ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Soyut terimler

-

yönetim +

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

reklam +

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

ok +

ਤੀਰ

-

yasağı +

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

kariyer +

ਪੇਸ਼ਾ

-

merkez +

ਕੇਂਦਰ

-

seçim +

ਚੋਣ

-

işbirliği +

ਸਹਿਯੋਗ

-

renk +

ਰੰਗ

-

temas +

ਸੰਪਰਕ

-

tehlike +

ਖ਼ਤਰਾ

-

aşk ilanı +

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

düşüş +

ਪਤਣ

-

tanım +

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

fark +

ਫ਼ਰਕ

-

zorluk +

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

yön +

ਦਿਸ਼ਾ

-

keşif +

ਖੋਜ

-

bozukluk +

ਵਿਕਾਰ

-

mesafe +

ਦੂਰੀ

-

mesafe +

ਦੂਰੀ

-

çeşitlilik +

ਅਨੇਕਤਾ

-

çaba +

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

arama +

ਘੋਖ

-

düşüş +

ਡਿੱਗਣਾ

-

kuvvet +

ਜ਼ੋਰ

-

parfüm +

ਸੁਗੰਧ

-

özgürlük +

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

hayalet +

ਭੂਤ

-

yarı +

ਅੱਧਾ

-

yükseklik +

ਕੱਦ

-

yardım +

ਸਹਾਇਤਾ

-

saklanma yeri +

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

vatan +

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

hijyen +

ਸਫਾਈ

-

fikir +

ਵਿਚਾਰ

-

illüzyon +

ਭਰਮ

-

hayal +

ਕਲਪਨਾ

-

istihbarat +

ਬੁੱਧੀ

-

davet +

ਨਿਉਤਾ

-

adalet +

ਨਿਆਂ

-

işık +

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

görünüm +

ਦਿਖਾਵਟ

-

kayıp +

ਨੁਕਸਾਨ

-

büyütme +

ਵਾਧਾ

-

hata +

ਗਲਤੀ

-

cinayet +

ਹੱਤਿਆ

-

millet +

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

yenilik +

ਨਵੀਨਤਾ

-

seçenek +

ਚੋਣ

-

sabır +

ਧੀਰਜ

-

planlama +

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

sorun +

ਸਮੱਸਿਆ

-

koruma +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

yansıması +

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

cumhuriyet +

ਗਣਤੰਤਰ

-

risk +

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

emniyet +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

gizli +

ਰਹੱਸ

-

cinsiyet +

ਸੈਕਸ

-

gölge +

ਛਾਂ

-

boyut +

ਆਕਾਰ

-

dayanışma +

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

başarı +

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

destek +

ਸਮਰਥਨ

-

gelenek +

ਪਰੰਪਰਾ

-

ağırlık +

ਭਾਰ

-
yönetim
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
reklam
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
ok
ਤੀਰ

-
yasağı
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
kariyer
ਪੇਸ਼ਾ

-
merkez
ਕੇਂਦਰ

-
seçim
ਚੋਣ

-
işbirliği
ਸਹਿਯੋਗ

-
renk
ਰੰਗ

-
temas
ਸੰਪਰਕ

-
tehlike
ਖ਼ਤਰਾ

-
aşk ilanı
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
düşüş
ਪਤਣ

-
tanım
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
fark
ਫ਼ਰਕ

-
zorluk
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
yön
ਦਿਸ਼ਾ

-
keşif
ਖੋਜ

-
bozukluk
ਵਿਕਾਰ

-
mesafe
ਦੂਰੀ

-
mesafe
ਦੂਰੀ

-
çeşitlilik
ਅਨੇਕਤਾ

-
çaba
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
arama
ਘੋਖ

-
düşüş
ਡਿੱਗਣਾ

-
kuvvet
ਜ਼ੋਰ

-
parfüm
ਸੁਗੰਧ

-
özgürlük
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
hayalet
ਭੂਤ

-
yarı
ਅੱਧਾ

-
yükseklik
ਕੱਦ

-
yardım
ਸਹਾਇਤਾ

-
saklanma yeri
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
vatan
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
hijyen
ਸਫਾਈ

-
fikir
ਵਿਚਾਰ

-
illüzyon
ਭਰਮ

-
hayal
ਕਲਪਨਾ

-
istihbarat
ਬੁੱਧੀ

-
davet
ਨਿਉਤਾ

-
adalet
ਨਿਆਂ

-
işık
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
görünüm
ਦਿਖਾਵਟ

-
kayıp
ਨੁਕਸਾਨ

-
büyütme
ਵਾਧਾ

-
hata
ਗਲਤੀ

-
cinayet
ਹੱਤਿਆ

-
millet
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
yenilik
ਨਵੀਨਤਾ

-
seçenek
ਚੋਣ

-
sabır
ਧੀਰਜ

-
planlama
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
sorun
ਸਮੱਸਿਆ

-
koruma
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
yansıması
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
cumhuriyet
ਗਣਤੰਤਰ

-
risk
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
emniyet
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
gizli
ਰਹੱਸ

-
cinsiyet
ਸੈਕਸ

-
gölge
ਛਾਂ

-
boyut
ਆਕਾਰ

-
dayanışma
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
başarı
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
destek
ਸਮਰਥਨ

-
gelenek
ਪਰੰਪਰਾ

-
ağırlık
ਭਾਰ