ਸਮੱਗਰੀ     
Malzemeler

-

pirinç +

ਪਿੱਤਲ

-

çimento +

ਸੀਮੈਂਟ

-

seramik +

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

bez +

ਕੱਪੜਾ

-

bez +

ਕੱਪੜਾ

-

pamuk +

ਕਾਟਨ

-

kristal +

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

kir +

ਧੂੜ

-

tutkal +

ਗੂੰਦ

-

deri +

ਚਮੜਾ

-

metal +

ਧਾਤ

-

yağ +

ਤੇਲ

-

toz +

ਪਾਊਡਰ

-

tuz +

ਨਮਕ

-

kum +

ਰੇਤ

-

hurda +

ਕਬਾੜ

-

gümüş +

ਚਾਂਦੀ

-

taş +

ਪੱਥਰ

-

saman +

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

odun +

ਲੱਕੜ

-

yün +

ਉੱਨ

-
pirinç
ਪਿੱਤਲ

-
çimento
ਸੀਮੈਂਟ

-
seramik
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
bez
ਕੱਪੜਾ

-
bez
ਕੱਪੜਾ

-
pamuk
ਕਾਟਨ

-
kristal
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
kir
ਧੂੜ

-
tutkal
ਗੂੰਦ

-
deri
ਚਮੜਾ

-
metal
ਧਾਤ

-
yağ
ਤੇਲ

-
toz
ਪਾਊਡਰ

-
tuz
ਨਮਕ

-
kum
ਰੇਤ

-
hurda
ਕਬਾੜ

-
gümüş
ਚਾਂਦੀ

-
taş
ਪੱਥਰ

-
saman
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
odun
ਲੱਕੜ

-
yün
ਉੱਨ