ਸਿਹਤ     
Sağlık

-

ambulans

ਐਂਬੂਲੈਂਸ

-

bandaj

ਪੱਟੀ

-

doğum

ਜਨਮ

-

tansiyon

ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ

-

vücut bakımı

ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

-

soğuk

ਠੰਡ

-

krem

ਕ੍ਰੀਮ

-

koltuk değneği

ਵੈਸਾਖੀਆਂ

-

muayene

ਜਾਂਚ

-

bitkinlik

ਥਕਾਵਟ

-

yüz maskesi

ਮੁਖੌਟਾ

-

ilk yardım kutusu

ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਸਾ

-

iyileşme

ਇਲਾਜ

-

sağlık

ਸਿਹਤ

-

işitme cihazı

ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ

-

hastane

ਹਸਪਤਾਲ

-

enjeksiyon

ਟੀਕਾ

-

yaralanma

ਸੱਟ

-

makyaj

ਮੇਕਅੱਪ

-

masaj

ਮਾਲਸ਼

-

tıp

ਦਵਾਈ

-

ilaç

ਦਵਾਈ

-

harç

ਗਾਰਾ

-

dişlik

ਮਾਊਥਗਾਰਡ

-

tırnak makası

ਨੇਲਕੱਟਰ

-

obezite

ਮੋਟਾਪਾ

-

operasyon

ਆਪਰੇਸ਼ਨ

-

ağrı

ਦਰਦ

-

parfüm

ਇੱਤਰ

-

gebelik

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

-

jilet

ਰੇਜ਼ਰ

-

tıraş

ਸ਼ੇਵ

-

tıraş fırçası

ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਰੱਸ਼

-

uyku

ਨੀਂਦ

-

sigara içen

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼

-

sigara yasağı

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

güneş kremi

ਸਨ-ਸਕਰੀਨ

-

kulak çubuğu

ਸ੍ਵੈਬ (ਗਿੱਲਾ ਸਪੌਂਜ)

-

diş fırçası

ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼

-

diş macunu

ਟੁੱਥਪੇਸਟ

-

kürdan

ਟੁੱਥਪਿੱਕ

-

kurban

ਸ਼ਿਕਾਰ

-

tartı

ਤੱਕੜੀ

-

tekerlekli sandalye

ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ

-
ambulans
ਐਂਬੂਲੈਂਸ

-
bandaj
ਪੱਟੀ

-
doğum
ਜਨਮ

-
tansiyon
ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ

-
vücut bakımı
ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

-
soğuk
ਠੰਡ

-
krem
ਕ੍ਰੀਮ

-
koltuk değneği
ਵੈਸਾਖੀਆਂ

-
muayene
ਜਾਂਚ

-
bitkinlik
ਥਕਾਵਟ

-
yüz maskesi
ਮੁਖੌਟਾ

-
ilk yardım kutusu
ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਸਾ

-
iyileşme
ਇਲਾਜ

-
sağlık
ਸਿਹਤ

-
işitme cihazı
ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ

-
hastane
ਹਸਪਤਾਲ

-
enjeksiyon
ਟੀਕਾ

-
yaralanma
ਸੱਟ

-
makyaj
ਮੇਕਅੱਪ

-
masaj
ਮਾਲਸ਼

-
tıp
ਦਵਾਈ

-
ilaç
ਦਵਾਈ

-
harç
ਗਾਰਾ

-
dişlik
ਮਾਊਥਗਾਰਡ

-
tırnak makası
ਨੇਲਕੱਟਰ

-
obezite
ਮੋਟਾਪਾ

-
operasyon
ਆਪਰੇਸ਼ਨ

-
ağrı
ਦਰਦ

-
parfüm
ਇੱਤਰ

-
doğum kontrol hapı
ਦਵਾਈ

-
gebelik
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

-
jilet
ਰੇਜ਼ਰ

-
tıraş
ਸ਼ੇਵ

-
tıraş fırçası
ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਰੱਸ਼

-
uyku
ਨੀਂਦ

-
sigara içen
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼

-
sigara yasağı
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
güneş kremi
ਸਨ-ਸਕਰੀਨ

-
kulak çubuğu
ਸ੍ਵੈਬ (ਗਿੱਲਾ ਸਪੌਂਜ)

-
diş fırçası
ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼

-
diş macunu
ਟੁੱਥਪੇਸਟ

-
kürdan
ਟੁੱਥਪਿੱਕ

-
kurban
ਸ਼ਿਕਾਰ

-
tartı
ਤੱਕੜੀ

-
tekerlekli sandalye
ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ