ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Büyük hayvanlar

-

timsah +

ਘੜਿਆਲ

-

boynuz +

ਸਿੰਗ

-

babun +

ਲੰਗੂਰ

-

ayı +

ਭਾਲੂ

-

buffalo +

ਮੱਝ

-

deve +

ਊਠ

-

çita +

ਚੀਤਾ

-

inek +

ਗਾਂ

-

timsah +

ਮਰਗਮੱਛ

-

dinozor +

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

eşek +

ਗਧਾ

-

ejderha +

ਅਜਗਰ

-

fil +

ਹਾਥੀ

-

zürafa +

ਜਿਰਾਫ਼

-

goril +

ਗੁਰੀਲਾ

-

hippo +

ਗੈਂਡਾ

-

at +

ਘੋੜਾ

-

kanguru +

ਕੰਗਾਰੂ

-

leopar +

ਚੀਤਾ

-

aslan +

ਸ਼ੇਰ

-

lama +

ਲਾਮਾ

-

vaşak +

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

canavar +

ਰਾਖਸ਼

-

geyik +

ਹਿਰਨ

-

devekuşu +

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

panda +

ਪਾਂਡਾ

-

domuz +

ਸੂਰ

-

kutup ayısı +

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

puma +

ਲੂਮੜੀ

-

gergedan +

ਰਾਈਨੋ

-

geyik +

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

kaplan +

ਬਾਘ

-

mors +

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

yaban atı +

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

zebra +

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
timsah
ਘੜਿਆਲ

-
boynuz
ਸਿੰਗ

-
babun
ਲੰਗੂਰ

-
ayı
ਭਾਲੂ

-
buffalo
ਮੱਝ

-
deve
ਊਠ

-
çita
ਚੀਤਾ

-
inek
ਗਾਂ

-
timsah
ਮਰਗਮੱਛ

-
dinozor
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
eşek
ਗਧਾ

-
ejderha
ਅਜਗਰ

-
fil
ਹਾਥੀ

-
zürafa
ਜਿਰਾਫ਼

-
goril
ਗੁਰੀਲਾ

-
hippo
ਗੈਂਡਾ

-
at
ਘੋੜਾ

-
kanguru
ਕੰਗਾਰੂ

-
leopar
ਚੀਤਾ

-
aslan
ਸ਼ੇਰ

-
lama
ਲਾਮਾ

-
vaşak
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
canavar
ਰਾਖਸ਼

-
geyik
ਹਿਰਨ

-
devekuşu
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
panda
ਪਾਂਡਾ

-
domuz
ਸੂਰ

-
kutup ayısı
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
puma
ਲੂਮੜੀ

-
gergedan
ਰਾਈਨੋ

-
geyik
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
kaplan
ਬਾਘ

-
mors
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
yaban atı
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
zebra
ਜ਼ੈਬਰਾ