ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Абстрактні поняття

-

управління
upravlinnya
+

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

реклама
reklama
+

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

стріла
strila
+

ਤੀਰ

-

заборона
zaborona
+

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

кар'єра
kar'yera
+

ਪੇਸ਼ਾ

-

середина
seredyna
+

ਕੇਂਦਰ

-

вибір
vybir
+

ਚੋਣ

-

співпраця
spivpratsya
+

ਸਹਿਯੋਗ

-

колір
kolir
+

ਰੰਗ

-

контакт
kontakt
+

ਸੰਪਰਕ

-

небезпека
nebezpeka
+

ਖ਼ਤਰਾ

-

освідчення в коханні
osvidchennya v kokhanni
+

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

руйнування
ruynuvannya
+

ਪਤਣ

-

визначення
vyznachennya
+

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

різниця
riznytsya
+

ਫ਼ਰਕ

-

труднощі
trudnoshchi
+

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

напрямок
napryamok
+

ਦਿਸ਼ਾ

-

відкриття
vidkryttya
+

ਖੋਜ

-

безлад
bezlad
+

ਵਿਕਾਰ

-

далечінь
dalechinʹ
+

ਦੂਰੀ

-

відстань
vidstanʹ
+

ਦੂਰੀ

-

різноманіття
riznomanittya
+

ਅਨੇਕਤਾ

-

зусилля
zusyllya
+

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

дослідження
doslidzhennya
+

ਘੋਖ

-

падіння
padinnya
+

ਡਿੱਗਣਾ

-

сила
syla
+

ਜ਼ੋਰ

-

аромат
aromat
+

ਸੁਗੰਧ

-

свобода
svoboda
+

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

привид
pryvyd
+

ਭੂਤ

-

половина
polovyna
+

ਅੱਧਾ

-

висота
vysota
+

ਕੱਦ

-

допомога
dopomoha
+

ਸਹਾਇਤਾ

-

сховище
skhovyshche
+

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

батьківщина
batʹkivshchyna
+

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

чистота
chystota
+

ਸਫਾਈ

-

ідея
ideya
+

ਵਿਚਾਰ

-

ілюзія
ilyuziya
+

ਭਰਮ

-

фантазія
fantaziya
+

ਕਲਪਨਾ

-

інтелект
intelekt
+

ਬੁੱਧੀ

-

запрошення
zaproshennya
+

ਨਿਉਤਾ

-

справедливість
spravedlyvistʹ
+

ਨਿਆਂ

-

світло
svitlo
+

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

погляд
pohlyad
+

ਦਿਖਾਵਟ

-

втрата
vtrata
+

ਨੁਕਸਾਨ

-

збільшення
zbilʹshennya
+

ਵਾਧਾ

-

помилка
pomylka
+

ਗਲਤੀ

-

вбивство
vbyvstvo
+

ਹੱਤਿਆ

-

нація
natsiya
+

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

новизна
novyzna
+

ਨਵੀਨਤਾ

-

можливість
mozhlyvistʹ
+

ਚੋਣ

-

терпіння
terpinnya
+

ਧੀਰਜ

-

планування
planuvannya
+

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

проблема
problema
+

ਸਮੱਸਿਆ

-

захист
zakhyst
+

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

відображення
vidobrazhennya
+

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

республіка
respublika
+

ਗਣਤੰਤਰ

-

ризик
ryzyk
+

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

безпека
bezpeka
+

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

таємниця
tayemnytsya
+

ਰਹੱਸ

-

стать
statʹ
+

ਸੈਕਸ

-

тінь
tinʹ
+

ਛਾਂ

-

розмір
rozmir
+

ਆਕਾਰ

-

солідарність
solidarnistʹ
+

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

успіх
uspikh
+

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

підтримка
pidtrymka
+

ਸਮਰਥਨ

-

традиція
tradytsiya
+

ਪਰੰਪਰਾ

-

вага
vaha
+

ਭਾਰ

-
управління
upravlinnya
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
реклама
reklama
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
стріла
strila
ਤੀਰ

-
заборона
zaborona
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
кар'єра
kar'yera
ਪੇਸ਼ਾ

-
середина
seredyna
ਕੇਂਦਰ

-
вибір
vybir
ਚੋਣ

-
співпраця
spivpratsya
ਸਹਿਯੋਗ

-
колір
kolir
ਰੰਗ

-
контакт
kontakt
ਸੰਪਰਕ

-
небезпека
nebezpeka
ਖ਼ਤਰਾ

-
освідчення в коханні
osvidchennya v kokhanni
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
руйнування
ruynuvannya
ਪਤਣ

-
визначення
vyznachennya
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
різниця
riznytsya
ਫ਼ਰਕ

-
труднощі
trudnoshchi
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
напрямок
napryamok
ਦਿਸ਼ਾ

-
відкриття
vidkryttya
ਖੋਜ

-
безлад
bezlad
ਵਿਕਾਰ

-
далечінь
dalechinʹ
ਦੂਰੀ

-
відстань
vidstanʹ
ਦੂਰੀ

-
різноманіття
riznomanittya
ਅਨੇਕਤਾ

-
зусилля
zusyllya
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
дослідження
doslidzhennya
ਘੋਖ

-
падіння
padinnya
ਡਿੱਗਣਾ

-
сила
syla
ਜ਼ੋਰ

-
аромат
aromat
ਸੁਗੰਧ

-
свобода
svoboda
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
привид
pryvyd
ਭੂਤ

-
половина
polovyna
ਅੱਧਾ

-
висота
vysota
ਕੱਦ

-
допомога
dopomoha
ਸਹਾਇਤਾ

-
сховище
skhovyshche
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
батьківщина
batʹkivshchyna
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
чистота
chystota
ਸਫਾਈ

-
ідея
ideya
ਵਿਚਾਰ

-
ілюзія
ilyuziya
ਭਰਮ

-
фантазія
fantaziya
ਕਲਪਨਾ

-
інтелект
intelekt
ਬੁੱਧੀ

-
запрошення
zaproshennya
ਨਿਉਤਾ

-
справедливість
spravedlyvistʹ
ਨਿਆਂ

-
світло
svitlo
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
погляд
pohlyad
ਦਿਖਾਵਟ

-
втрата
vtrata
ਨੁਕਸਾਨ

-
збільшення
zbilʹshennya
ਵਾਧਾ

-
помилка
pomylka
ਗਲਤੀ

-
вбивство
vbyvstvo
ਹੱਤਿਆ

-
нація
natsiya
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
новизна
novyzna
ਨਵੀਨਤਾ

-
можливість
mozhlyvistʹ
ਚੋਣ

-
терпіння
terpinnya
ਧੀਰਜ

-
планування
planuvannya
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
проблема
problema
ਸਮੱਸਿਆ

-
захист
zakhyst
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
відображення
vidobrazhennya
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
республіка
respublika
ਗਣਤੰਤਰ

-
ризик
ryzyk
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
безпека
bezpeka
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
таємниця
tayemnytsya
ਰਹੱਸ

-
стать
statʹ
ਸੈਕਸ

-
тінь
tinʹ
ਛਾਂ

-
розмір
rozmir
ਆਕਾਰ

-
солідарність
solidarnistʹ
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
успіх
uspikh
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
підтримка
pidtrymka
ਸਮਰਥਨ

-
традиція
tradytsiya
ਪਰੰਪਰਾ

-
вага
vaha
ਭਾਰ