ਧਰਮ     
Tôn Giáo

-

lễ Phục sinh +

ਈਸਟਰ

-

quả trứng Phục sinh +

ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-

thiên thần +

ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-

chuông +

ਘੰਟੀ

-

kinh thánh +

ਬਾਈਬਲ

-

giám mục +

ਪਾਦਰੀ

-

phước lành +

ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-

Phật giáo +

ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-

Cơ-đốc giáo +

ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-

món quà Giáng sinh +

ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-

cây Giáng sinh +

ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-

nhà thờ +

ਗਿਰਜਾਘਰ

-

quan tài +

ਕਫ਼ਨ

-

tạo vật +

ਨਿਰਮਾਣ

-

cây thánh giá +

ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-

ma quỷ +

ਸ਼ੈਤਾਨ

-

chúa trời +

ਭਗਵਾਨ

-

Ấn Độ giáo +

ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-

Hồi giáo +

ਇਸਲਾਮ

-

đạo Do thái +

ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-

thiền +

ਇਕਾਗਰਤਾ

-

xác ướp +

ਮੰਮੀ

-

người theo đạo Hồi +

ਮੁਸਲਮਾਨ

-

Đức Giáo hoàng +

ਪੋਪ

-

kinh cầu nguyện +

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-

linh mục +

ਪਾਦਰੀ

-

tôn giáo +

ਧਰਮ

-

cầu nguyện +

ਸੇਵਾ

-

giáo đường Do Thái +

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-

đền thờ +

ਮੰਦਰ

-

ngôi mộ +

ਮਕਬਰਾ

-
lễ Phục sinh
ਈਸਟਰ

-
quả trứng Phục sinh
ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-
thiên thần
ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-
chuông
ਘੰਟੀ

-
kinh thánh
ਬਾਈਬਲ

-
giám mục
ਪਾਦਰੀ

-
phước lành
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-
Phật giáo
ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-
Cơ-đốc giáo
ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-
món quà Giáng sinh
ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-
cây Giáng sinh
ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-
nhà thờ
ਗਿਰਜਾਘਰ

-
quan tài
ਕਫ਼ਨ

-
tạo vật
ਨਿਰਮਾਣ

-
cây thánh giá
ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-
ma quỷ
ਸ਼ੈਤਾਨ

-
chúa trời
ਭਗਵਾਨ

-
Ấn Độ giáo
ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-
Hồi giáo
ਇਸਲਾਮ

-
đạo Do thái
ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-
thiền
ਇਕਾਗਰਤਾ

-
xác ướp
ਮੰਮੀ

-
người theo đạo Hồi
ਮੁਸਲਮਾਨ

-
Đức Giáo hoàng
ਪੋਪ

-
kinh cầu nguyện
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-
linh mục
ਪਾਦਰੀ

-
tôn giáo
ਧਰਮ

-
cầu nguyện
ਸੇਵਾ

-
giáo đường Do Thái
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-
đền thờ
ਮੰਦਰ

-
ngôi mộ
ਮਕਬਰਾ