ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Động vật lớn

-

cá sấu

ਘੜਿਆਲ

-

hươu, nai

ਸਿੰਗ

-

khỉ đầu chó

ਲੰਗੂਰ

-

gấu

ਭਾਲੂ

-

trâu

ਮੱਝ

-

con báo gêpa

ਚੀਤਾ

-

bò cái

ਗਾਂ

-

cá sấu

ਮਰਗਮੱਛ

-

khủng long

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

con lừa

ਗਧਾ

-

con rồng

ਅਜਗਰ

-

con voi

ਹਾਥੀ

-

con hươu cao cổ

ਜਿਰਾਫ਼

-

khỉ độc gôrila

ਗੁਰੀਲਾ

-

hà mã

ਗੈਂਡਾ

-

con ngựa

ਘੋੜਾ

-

chuột túi

ਕੰਗਾਰੂ

-

sư tử

ਸ਼ੇਰ

-

mèo rừng

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

con quái vật

ਰਾਖਸ਼

-

đà điểu

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

gấu trúc

ਪਾਂਡਾ

-

con lợn

ਸੂਰ

-

gấu Bắc cực

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

con báo sư tử

ਲੂਮੜੀ

-

con tê giác

ਰਾਈਨੋ

-

con hươu đực

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

con hổ

ਬਾਘ

-

con hải mã

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

ngựa hoang

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

ngựa vằn

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
cá sấu
ਘੜਿਆਲ

-
hươu, nai
ਸਿੰਗ

-
khỉ đầu chó
ਲੰਗੂਰ

-
gấu
ਭਾਲੂ

-
trâu
ਮੱਝ

-
lạc đà
ਊਠ

-
con báo gêpa
ਚੀਤਾ

-
bò cái
ਗਾਂ

-
cá sấu
ਮਰਗਮੱਛ

-
khủng long
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
con lừa
ਗਧਾ

-
con rồng
ਅਜਗਰ

-
con voi
ਹਾਥੀ

-
con hươu cao cổ
ਜਿਰਾਫ਼

-
khỉ độc gôrila
ਗੁਰੀਲਾ

-
hà mã
ਗੈਂਡਾ

-
con ngựa
ਘੋੜਾ

-
chuột túi
ਕੰਗਾਰੂ

-
con báo hoa mai
ਚੀਤਾ

-
sư tử
ਸ਼ੇਰ

-
lạc đà không bướu
ਲਾਮਾ

-
mèo rừng
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
con quái vật
ਰਾਖਸ਼

-
nai sừng tấm Bắc Mỹ
ਹਿਰਨ

-
đà điểu
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
gấu trúc
ਪਾਂਡਾ

-
con lợn
ਸੂਰ

-
gấu Bắc cực
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
con báo sư tử
ਲੂਮੜੀ

-
con tê giác
ਰਾਈਨੋ

-
con hươu đực
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
con hổ
ਬਾਘ

-
con hải mã
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
ngựa hoang
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
ngựa vằn
ਜ਼ੈਬਰਾ