ਫਲ     
水果

-

杏仁
xìngrén

ਬਦਾਮ

-


xìng

ਖੁਰਮਾਨੀ

-

香蕉皮
xiāngjiāo pí

ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ

-

黑莓
hēiméi

ਬਲੈਕਬੈਰੀ

-

血橙
xuè chéng

ਲਾਲ ਸੰਤਰਾ

-

蓝莓
lánméi

ਬਲਿਯੂਬੈਰੀ

-

樱桃
yīngtáo

ਚੈਰੀ

-

水果沙拉
shuǐguǒ shālā

ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਲਾਦ

-

醋栗
cù lì

ਗੂਜ਼ਬੈਰੀ

-

葡萄
pútáo

ਅੰਗੂਰ

-

柚子
yòuzi

ਮੋਸੰਮੀ

-

柠檬
níngméng

ਨਿੰਬੂ

-

荔枝
lìzhī

ਲੀਚੀ

-

柑桔
gān jú

ਸੰਤਰਾ

-

甜瓜
tiánguā

ਤਰਬੂਜ਼

-

油桃
yóu táo

ਸ਼ਫ਼ਤਾਲੂ

-

橙子
chéngzi

ਸੰਤਰਾ

-

木瓜
mùguā

ਪਪੀਤਾ

-


ਨਾਸ਼ਪਤੀ

-

菠萝
bōluó

ਅਨਾਨਾਸ

-

李子
lǐzǐ

ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ

-

李子
lǐzǐ

ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ

-

石榴
shíliú

ਅਨਾਰ

-

仙人掌果
xiānrénzhǎng guǒ

ਕੰਡੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਪਤੀ

-

木瓜
mùguā

ਸਿਰੀਫਲ

-

红莓
hóng méi

ਰਸਭਰੀ

-

红醋栗
hóng cù lì

ਕਾਲੇ ਅੰਗੂਰ

-

杨桃
yángtáo

ਸਟਾਰ ਫਰੂਟ

-

草莓
cǎoméi

ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ

-

西瓜
xīguā

ਤਰਬੂਜ਼

-
杏仁
xìngrén
ਬਦਾਮ

-
苹果
píngguǒ
ਸੇਬ

-

xìng
ਖੁਰਮਾਨੀ

-
香蕉
xiāngjiāo
ਕੇਲਾ

-
香蕉皮
xiāngjiāo pí
ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ

-
浆果
jiāngguǒ
ਬੈਰੀ

-
黑莓
hēiméi
ਬਲੈਕਬੈਰੀ

-
血橙
xuè chéng
ਲਾਲ ਸੰਤਰਾ

-
蓝莓
lánméi
ਬਲਿਯੂਬੈਰੀ

-
樱桃
yīngtáo
ਚੈਰੀ

-
无花果
wúhuāguǒ
ਅੰਜੀਰ

-
水果
shuǐguǒ
ਫਲ

-
水果沙拉
shuǐguǒ shālā
ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਲਾਦ

-
水果
shuǐguǒ
ਫਲ

-
醋栗
cù lì
ਗੂਜ਼ਬੈਰੀ

-
葡萄
pútáo
ਅੰਗੂਰ

-
柚子
yòuzi
ਮੋਸੰਮੀ

-
猕猴桃
míhóutáo
ਕੀਵੀ

-
柠檬
níngméng
ਨਿੰਬੂ

-
酸橙
suān chéng
ਚੂਨਾ

-
荔枝
lìzhī
ਲੀਚੀ

-
柑桔
gān jú
ਸੰਤਰਾ

-
芒果
mángguǒ
ਅੰਬ

-
甜瓜
tiánguā
ਤਰਬੂਜ਼

-
油桃
yóu táo
ਸ਼ਫ਼ਤਾਲੂ

-
橙子
chéngzi
ਸੰਤਰਾ

-
木瓜
mùguā
ਪਪੀਤਾ

-
桃子
táozi
ਆੜੂ

-


ਨਾਸ਼ਪਤੀ

-
菠萝
bōluó
ਅਨਾਨਾਸ

-
李子
lǐzǐ
ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ

-
李子
lǐzǐ
ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ

-
石榴
shíliú
ਅਨਾਰ

-
仙人掌果
xiānrénzhǎng guǒ
ਕੰਡੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਪਤੀ

-
木瓜
mùguā
ਸਿਰੀਫਲ

-
红莓
hóng méi
ਰਸਭਰੀ

-
红醋栗
hóng cù lì
ਕਾਲੇ ਅੰਗੂਰ

-
杨桃
yángtáo
ਸਟਾਰ ਫਰੂਟ

-
草莓
cǎoméi
ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ

-
西瓜
xīguā
ਤਰਬੂਜ਼