ਧਰਮ     
宗教

-

复活节
fùhuó jié
+

ਈਸਟਰ

-

复活节彩蛋
fùhuó jié cǎidàn
+

ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-

天使
tiānshǐ
+

ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-


zhōng
+

ਘੰਟੀ

-

圣经
shèngjīng
+

ਬਾਈਬਲ

-

主教
zhǔjiào
+

ਪਾਦਰੀ

-

祝福
zhùfú
+

ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-

佛教
fójiào
+

ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-

基督教
jī dū jiào
+

ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-

圣诞礼物
shèngdàn lǐwù
+

ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-

圣诞树
shèngdànshù
+

ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-

教会
jiàohuì
+

ਗਿਰਜਾਘਰ

-

棺材
guāncai
+

ਕਫ਼ਨ

-

作品
zuòpǐn
+

ਨਿਰਮਾਣ

-

十字架
shízìjià
+

ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-

魔鬼
móguǐ
+

ਸ਼ੈਤਾਨ

-


shén
+

ਭਗਵਾਨ

-

印度教
yìndùjiào
+

ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-

伊斯兰教
yīsīlán jiào
+

ਇਸਲਾਮ

-

犹太教
yóutàijiào
+

ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-

冥想
míngxiǎng
+

ਇਕਾਗਰਤਾ

-

木乃伊
mùnǎiyī
+

ਮੰਮੀ

-

穆斯林
mùsīlín
+

ਮੁਸਲਮਾਨ

-

教皇
jiàohuáng
+

ਪੋਪ

-

祈祷
qídǎo
+

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-

牧师
mùshī
+

ਪਾਦਰੀ

-

宗教
zōngjiào
+

ਧਰਮ

-

礼拜
lǐbài
+

ਸੇਵਾ

-

犹太教堂
yóutài jiàotáng
+

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-

寺庙
sìmiào
+

ਮੰਦਰ

-


+

ਮਕਬਰਾ

-
复活节
fùhuó jié
ਈਸਟਰ

-
复活节彩蛋
fùhuó jié cǎidàn
ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-
天使
tiānshǐ
ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-

zhōng
ਘੰਟੀ

-
圣经
shèngjīng
ਬਾਈਬਲ

-
主教
zhǔjiào
ਪਾਦਰੀ

-
祝福
zhùfú
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-
佛教
fójiào
ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-
基督教
jī dū jiào
ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-
圣诞礼物
shèngdàn lǐwù
ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-
圣诞树
shèngdànshù
ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-
教会
jiàohuì
ਗਿਰਜਾਘਰ

-
棺材
guāncai
ਕਫ਼ਨ

-
作品
zuòpǐn
ਨਿਰਮਾਣ

-
十字架
shízìjià
ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-
魔鬼
móguǐ
ਸ਼ੈਤਾਨ

-

shén
ਭਗਵਾਨ

-
印度教
yìndùjiào
ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-
伊斯兰教
yīsīlán jiào
ਇਸਲਾਮ

-
犹太教
yóutàijiào
ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-
冥想
míngxiǎng
ਇਕਾਗਰਤਾ

-
木乃伊
mùnǎiyī
ਮੰਮੀ

-
穆斯林
mùsīlín
ਮੁਸਲਮਾਨ

-
教皇
jiàohuáng
ਪੋਪ

-
祈祷
qídǎo
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-
牧师
mùshī
ਪਾਦਰੀ

-
宗教
zōngjiào
ਧਰਮ

-
礼拜
lǐbài
ਸੇਵਾ

-
犹太教堂
yóutài jiàotáng
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-
寺庙
sìmiào
ਮੰਦਰ

-


ਮਕਬਰਾ