ਪੌਦੇ     
植物

-


zhú
+

ਬਾਂਸ

-

开花
kāihuā
+

ਖਿੜਾਉ

-

花束
huāshù
+

ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-

细枝
xì zhī
+

ਟਾਹਣੀ

-


+

ਕਲੀ

-

仙人掌
xiānrénzhǎng
+

ਥੋਹਰ

-

三叶草
sānyècǎo
+

ਘਾਹ

-

球果
qiú guǒ
+

ਕੋਨ

-

矢车菊
shǐ chē jú
+

ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-

番红花
fān hóng huā
+

ਕ੍ਰੋਕਸ

-

水仙
shuǐxiān
+

ਡੈਫੋਡਿਲ

-

菊花
júhuā
+

ਡੇਜ਼ੀ

-

蒲公英
púgōngyīng
+

ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-


huā
+

ਫੁੱਲ

-

树叶
shùyè
+

ਪੱਤੇ

-

粮食
liángshí
+

ਅਨਾਜ

-


cǎo
+

ਘਾਹ

-

生长物
shēng cháng wù
+

ਵਿਕਾਸ

-

风信子
fēng xìnzi
+

ਫੁੱਲ

-

草坪
cǎopíng
+

ਬਗੀਚਾ

-

百合
bǎihé
+

ਲਿੱਲੀ

-

亚麻籽
yàmá zǐ
+

ਅਲਸੀ

-

蘑菇
mógū
+

ਖੁੰਬ

-

橄榄树
gǎnlǎn shù
+

ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-

棕榈树
zōnglǘ shù
+

ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

三色堇
sān sè jǐn
+

ਪੈਂਸੀ

-

桃树
táo shù
+

ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

植物
zhíwù
+

ਪੌਦਾ

-

罂粟
yīngsù
+

ਖਸਖਸ

-


gēn
+

ਜੜ੍ਹ

-

玫瑰
méiguī
+

ਗੁਲਾਬ

-

种子
zhǒngzǐ
+

ਬੀਜ

-

雪花莲
xuěhuā lián
+

ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-

向日葵
xiàngrìkuí
+

ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-


+

ਕਾਂਟਾ

-

树干
shùgàn
+

ਤਣਾ

-

郁金香
yùjīnxiāng
+

ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-

睡莲
shuìlián
+

ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-

小麦
xiǎomài
+

ਆਟਾ

-

zhú
ਬਾਂਸ

-
开花
kāihuā
ਖਿੜਾਉ

-
花束
huāshù
ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-
细枝
xì zhī
ਟਾਹਣੀ

-


ਕਲੀ

-
仙人掌
xiānrénzhǎng
ਥੋਹਰ

-
三叶草
sānyècǎo
ਘਾਹ

-
球果
qiú guǒ
ਕੋਨ

-
矢车菊
shǐ chē jú
ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-
番红花
fān hóng huā
ਕ੍ਰੋਕਸ

-
水仙
shuǐxiān
ਡੈਫੋਡਿਲ

-
菊花
júhuā
ਡੇਜ਼ੀ

-
蒲公英
púgōngyīng
ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-

huā
ਫੁੱਲ

-
树叶
shùyè
ਪੱਤੇ

-
粮食
liángshí
ਅਨਾਜ

-

cǎo
ਘਾਹ

-
生长物
shēng cháng wù
ਵਿਕਾਸ

-
风信子
fēng xìnzi
ਫੁੱਲ

-
草坪
cǎopíng
ਬਗੀਚਾ

-
百合
bǎihé
ਲਿੱਲੀ

-
亚麻籽
yàmá zǐ
ਅਲਸੀ

-
蘑菇
mógū
ਖੁੰਬ

-
橄榄树
gǎnlǎn shù
ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-
棕榈树
zōnglǘ shù
ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
三色堇
sān sè jǐn
ਪੈਂਸੀ

-
桃树
táo shù
ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
植物
zhíwù
ਪੌਦਾ

-
罂粟
yīngsù
ਖਸਖਸ

-

gēn
ਜੜ੍ਹ

-
玫瑰
méiguī
ਗੁਲਾਬ

-
种子
zhǒngzǐ
ਬੀਜ

-
雪花莲
xuěhuā lián
ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-
向日葵
xiàngrìkuí
ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-


ਕਾਂਟਾ

-
树干
shùgàn
ਤਣਾ

-
郁金香
yùjīnxiāng
ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-
睡莲
shuìlián
ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-
小麦
xiǎomài
ਆਟਾ