ਕਾਰ     
汽车

-

空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
+

ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ

-

故障
gùzhàng
+

ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ

-

房车
fáng chē
+

ਕੈਂਪਰ

-

汽车电池
qìchē diànchí
+

ਕਾਰ ਬੈਟਰੀ

-

儿童座椅
értóng zuò yǐ
+

ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀਟ

-

损坏
sǔnhuài
+

ਨੁਕਸਾਨ

-

柴油
cháiyóu
+

ਡੀਜ਼ਲ

-

排气管
pái qì guǎn
+

ਨਿਕਾਸ ਨਲੀ

-

爆胎
bào tāi
+

ਪੰਚਰ ਟਾਇਰ

-

加油站
jiāyóu zhàn
+

ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ

-

大灯
dà dēng
+

ਹੈੱਡਲਾਈਟ

-

引擎盖
yǐnqíng gài
+

ਇੰਜਨ ਕਵਰ

-

千斤顶
qiānjīndǐng
+

ਜੈਕ

-

扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
+

ਛੋਟਾ ਕਨਸਤਰ

-

废料场
fèiliào chǎng
+

ਕਬਾੜਖਾਨਾ

-

后部
hòu bù
+

ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ

-

尾灯
wěidēng
+

ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਟ

-

后视镜
hòu shì jìng
+

ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

-

行驶
xíngshǐ
+

ਸਵਾਰੀ

-

轮辋
lúnwǎng
+

ਰਿਮ

-

火花塞
huǒhuāsāi
+

ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ

-

转速表
zhuǎnsù biǎo
+

ਟੈਕੋਮੀਟਰ

-

罚款单
fákuǎn dān
+

ਟਿਕਟ

-

轮胎
lúntāi
+

ਟਾਇਰ

-

拖车服务
tuō chē fú wù
+

ਖਿਚਾਈ ਸੇਵਾ

-

老爷车
lǎoyé chē
+

ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ

-

车轮
chēlún
+

ਪਹੀਆ

-
空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ

-
故障
gùzhàng
ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ

-
房车
fáng chē
ਕੈਂਪਰ

-
汽车电池
qìchē diànchí
ਕਾਰ ਬੈਟਰੀ

-
儿童座椅
értóng zuò yǐ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀਟ

-
损坏
sǔnhuài
ਨੁਕਸਾਨ

-
柴油
cháiyóu
ਡੀਜ਼ਲ

-
排气管
pái qì guǎn
ਨਿਕਾਸ ਨਲੀ

-
爆胎
bào tāi
ਪੰਚਰ ਟਾਇਰ

-
加油站
jiāyóu zhàn
ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ

-
大灯
dà dēng
ਹੈੱਡਲਾਈਟ

-
引擎盖
yǐnqíng gài
ਇੰਜਨ ਕਵਰ

-
千斤顶
qiānjīndǐng
ਜੈਕ

-
扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
ਛੋਟਾ ਕਨਸਤਰ

-
废料场
fèiliào chǎng
ਕਬਾੜਖਾਨਾ

-
后部
hòu bù
ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ

-
尾灯
wěidēng
ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਟ

-
后视镜
hòu shì jìng
ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

-
行驶
xíngshǐ
ਸਵਾਰੀ

-
轮辋
lúnwǎng
ਰਿਮ

-
火花塞
huǒhuāsāi
ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ

-
转速表
zhuǎnsù biǎo
ਟੈਕੋਮੀਟਰ

-
罚款单
fákuǎn dān
ਟਿਕਟ

-
轮胎
lúntāi
ਟਾਇਰ

-
拖车服务
tuō chē fú wù
ਖਿਚਾਈ ਸੇਵਾ

-
老爷车
lǎoyé chē
ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ

-
车轮
chēlún
ਪਹੀਆ