ਕਲਾ     
艺术

-

掌声
zhǎngshēng
+

ਵਾਹਵਾਹੀ

-

艺术
yìshù
+

ਕਲਾ

-

鞠躬
jūgōng
+

ਧਨੁਸ਼

-


shuā
+

ਬ੍ਰੱਸ਼

-

图画本
túhuà běn
+

ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-

女跳舞者
nǚ tiàowǔ zhě
+

ਨ੍ਰਿਤਕ

-

绘图
huìtú
+

ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-

画廊
huàláng
+

ਗੈਲਰੀ

-

玻璃窗
bōlí chuāng
+

ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-

涂鸦
túyā
+

ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-

手工艺品
shǒu gōngyìpǐn
+

ਦਸਤਕਾਰੀ

-

马赛克
mǎsàikè
+

ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-

壁画
bìhuà
+

ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-

博物馆
bówùguǎn
+

ਅਜਾਇਬਘਰ

-

演出
yǎnchū
+

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-

图片
túpiàn
+

ਚਿੱਤਰ

-


shī
+

ਕਵਿਤਾ

-

雕塑
diāosù
+

ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-


+

ਗੀਤ

-

雕像
diāoxiàng
+

ਮੂਰਤੀ

-

水彩颜料
shuǐcǎi yánliào
+

ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ

-
掌声
zhǎngshēng
ਵਾਹਵਾਹੀ

-
艺术
yìshù
ਕਲਾ

-
鞠躬
jūgōng
ਧਨੁਸ਼

-

shuā
ਬ੍ਰੱਸ਼

-
图画本
túhuà běn
ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-
女跳舞者
nǚ tiàowǔ zhě
ਨ੍ਰਿਤਕ

-
绘图
huìtú
ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-
画廊
huàláng
ਗੈਲਰੀ

-
玻璃窗
bōlí chuāng
ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-
涂鸦
túyā
ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-
手工艺品
shǒu gōngyìpǐn
ਦਸਤਕਾਰੀ

-
马赛克
mǎsàikè
ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-
壁画
bìhuà
ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-
博物馆
bówùguǎn
ਅਜਾਇਬਘਰ

-
演出
yǎnchū
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-
图片
túpiàn
ਚਿੱਤਰ

-

shī
ਕਵਿਤਾ

-
雕塑
diāosù
ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-


ਗੀਤ

-
雕像
diāoxiàng
ਮੂਰਤੀ

-
水彩颜料
shuǐcǎi yánliào
ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ