ਖਰੀਦਾਰੀ     
购物

-

面包店
miànbāo diàn
+

ਬੇਕਰੀ

-

条形码
tiáoxíngmǎ
+

ਬਾਰ ਕੋਡ

-

书店
shūdiàn
+

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

咖啡馆
kā fēi guǎn
+

ਕੈਫੇ

-

卫生用品商店
wèishēng yòngpǐn shāngdiàn
+

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

干洗店
gānxǐ diàn
+

ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ

-

花店
huā diàn
+

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

礼物
lǐwù
+

ਉਪਹਾਰ

-

市场
shìchǎng
+

ਬਾਜ਼ਾਰ

-

商场
shāngchǎng
+

ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ

-

书报亭
shū bàotíng
+

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

-

药店
yàodiàn
+

ਫਾਰਮੇਸੀ

-

邮局
yóujú
+

ਡਾਕਘਰ

-

陶器
táoqì
+

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

-

出售
chūshòu
+

ਵਿਕਰੀ

-


diàn
+

ਦੁਕਾਨ

-

购物
gòuwù
+

ਖਰੀਦਾਰੀ

-

购物袋
gòuwù dài
+

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ

-

购物篮
gòuwù lán
+

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ

-

购物车
gòuwù chē
+

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ

-

逛街购物
guàngjiē gòuwù
+

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ

-
面包店
miànbāo diàn
ਬੇਕਰੀ

-
条形码
tiáoxíngmǎ
ਬਾਰ ਕੋਡ

-
书店
shūdiàn
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
咖啡馆
kā fēi guǎn
ਕੈਫੇ

-
卫生用品商店
wèishēng yòngpǐn shāngdiàn
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
干洗店
gānxǐ diàn
ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ

-
花店
huā diàn
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
礼物
lǐwù
ਉਪਹਾਰ

-
市场
shìchǎng
ਬਾਜ਼ਾਰ

-
商场
shāngchǎng
ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ

-
书报亭
shū bàotíng
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

-
药店
yàodiàn
ਫਾਰਮੇਸੀ

-
邮局
yóujú
ਡਾਕਘਰ

-
陶器
táoqì
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

-
出售
chūshòu
ਵਿਕਰੀ

-

diàn
ਦੁਕਾਨ

-
购物
gòuwù
ਖਰੀਦਾਰੀ

-
购物袋
gòuwù dài
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ

-
购物篮
gòuwù lán
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ

-
购物车
gòuwù chē
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ

-
逛街购物
guàngjiē gòuwù
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ