Pojęcia abstrakcyjne     
Abstract terms

-

administration +

administracja

-

advertising +

reklama

-

arrow +

strzałka

-

ban +

zakaz

-

career +

kariera

-

center +

środek

-

choice +

wybór

-

collaboration +

współpraca

-

color +

kolor

-

contact +

kontakt

-

danger +

niebezpieczeństwo

-

declaration of love +

wyznanie miłości

-

decline +

zniszczenie

-

definition +

definicja

-

difference +

różnica

-

difficulty +

trudność

-

direction +

kierunek

-

discovery +

odkrycie

-

disorder +

bezład

-

distance +

dal

-

distance +

odległość

-

diversity +

różnorodność

-

effort +

wysiłek

-

exploration +

badanie

-

fall +

upadek

-

force +

siła

-

fragrance +

zapach

-

freedom +

wolność

-

ghost +

duch

-

half +

pół

-

height +

wysokość

-

help +

pomoc

-

hiding place +

kryjówka

-

homeland +

ojczyzna

-

hygiene +

higiena

-

idea +

pomysł

-

illusion +

iluzja

-

imagination +

wyobraźnia

-

intelligence +

inteligencja

-

invitation +

zaproszenie

-

justice +

sprawiedliwość

-

light +

światło

-

look +

spojrzenie

-

loss +

strata

-

magnification +

powiększenie

-

mistake +

błąd

-

murder +

morderstwo

-

nation +

naród

-

novelty +

nowość

-

option +

opcja

-

patience +

cierpliwość

-

planning +

planowanie

-

problem +

problem

-

protection +

ochrona

-

reflection +

odbicie

-

republic +

republika

-

risk +

ryzyko

-

safety +

bezpieczeństwo

-

secret +

tajemnica

-

sex +

płeć

-

shadow +

cień

-

size +

rozmiar

-

solidarity +

solidarność

-

success +

sukces

-

support +

wsparcie

-

tradition +

tradycja

-

weight +

waga

-
administration
administracja

-
advertising
reklama

-
arrow
strzałka

-
ban
zakaz

-
career
kariera

-
center
środek

-
choice
wybór

-
collaboration
współpraca

-
color
kolor

-
contact
kontakt

-
danger
niebezpieczeństwo

-
declaration of love
wyznanie miłości

-
decline
zniszczenie

-
definition
definicja

-
difference
różnica

-
difficulty
trudność

-
direction
kierunek

-
discovery
odkrycie

-
disorder
bezład

-
distance
dal

-
distance
odległość

-
diversity
różnorodność

-
effort
wysiłek

-
exploration
badanie

-
fall
upadek

-
force
siła

-
fragrance
zapach

-
freedom
wolność

-
ghost
duch

-
half
pół

-
height
wysokość

-
help
pomoc

-
hiding place
kryjówka

-
homeland
ojczyzna

-
hygiene
higiena

-
idea
pomysł

-
illusion
iluzja

-
imagination
wyobraźnia

-
intelligence
inteligencja

-
invitation
zaproszenie

-
justice
sprawiedliwość

-
light
światło

-
look
spojrzenie

-
loss
strata

-
magnification
powiększenie

-
mistake
błąd

-
murder
morderstwo

-
nation
naród

-
novelty
nowość

-
option
opcja

-
patience
cierpliwość

-
planning
planowanie

-
problem
problem

-
protection
ochrona

-
reflection
odbicie

-
republic
republika

-
risk
ryzyko

-
safety
bezpieczeństwo

-
secret
tajemnica

-
sex
płeć

-
shadow
cień

-
size
rozmiar

-
solidarity
solidarność

-
success
sukces

-
support
wsparcie

-
tradition
tradycja

-
weight
waga