Comunicação     
การสื่อสาร

-

ที่อยู่
têe-yòo
+

o endereço

-

ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
+

o alfabeto

-

เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
krêuang-dhàwp-ráp′-ton-sàp′-àt′-noh-mát′
+

o atendedor de chamadas

-

เสาอากาศ
sǎo′-a-gàt
+

a antena

-

การโทรศัพท์
gan-toh-sàp′
+

a chamada

-

ซีดี
see-dee
+

o CD

-

การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn
+

a comunicação

-

ความน่าเชื่อถือ
kwam-nâ-chêua-těu
+

a confidencialidade

-

การเชื่อมต่อ
gan-chêuam-dhàw
+

a ligação

-

การอภิปราย
gan-à′-pí′-bhrai
+

a troca de ideias

-

อีเมล์
ee-may
+

o correio eletrónico

-

ความบันเทิง
kwam-ban′-ter̶ng
+

o entretenimento

-

ส่งด่วน
sòng′-dùan
+

o item expresso

-

เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
+

a máquina de fax

-

อุตสาหกรรมภาพยนตร์
òot′-sǎ-hòk′-rawn-má′-pâp-yon′
+

a indústria cinematográfica

-

ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
+

o tipo de letra

-

การทักทาย
gan-ták′-tai
+

a saudação

-

การทักทาย
gan-ták′-tai
+

o envio de saudações

-

บัตรอวยพร
bàt′-uay′-pawn
+

o cartão festivo

-

หูฟัง
hǒo-fang′
+

os auscultadores

-

ไอคอน
ai′-kawn
+

o ícone

-

ข้อมูล
kâw-moon
+

a informação

-

อินเทอร์เน็ต
in′-tur̶-nét′
+

a internet

-

การสัมภาษณ์
gan-sǎm′-pât
+

a entrevista

-

แป้นพิมพ์
bhæ̂n-pim′
+

o teclado

-

ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
+

a letra

-

จดหมาย
jòt′-mǎi
+

a carta

-

นิตยสาร
nít′-dhà′-yá′-sǎn
+

a revista

-

สื่อ
sèu
+

o método de arquivo

-

ไมโครโฟน
mai′-kroh-fon
+

o microfone

-

โทรศัพท์มือถือ
toh-rá′-sàp′-meu-těu
+

o telemóvel

-

โมเด็ม
moh-dem′
+

o modem

-

จอภาพ
jaw-pâp
+

o monitor

-

แผ่นรองเมาส์
pæ̀n′-rawng-mao′
+

o tapete de rato

-

ข้อความ
kâw-kwam
+

a notícia

-

หนังสือพิมพ์
nǎng′-sěu-pim′
+

o jornal

-

เสียง
sǐang
+

o ruído

-

การจดบันทึก
gan-jòt′-ban′-téuk′
+

a anotação

-

การดาษโน้ต
gan-dàt-nót
+

o papel de anotar

-

โทรศัพท์สาธารณะ
toh-rá′-sàp′-sǎ-ta-rá′-ná′
+

o telefone público

-

ภาพ
pâp
+

a fotografia

-

อัลบั้มรูป
an′-bâm′-rôop
+

o álbum de fotos

-

โปสการ์ดภาพ
bhòt-gàd-pâp
+

o cartão-postal

-

กล่องไปรษณีย์
glàwng-bhai′-rót′-nee
+

a caixa postal

-

วิทยุ
wít′-tá′-yóo′
+

o rádio

-

ผู้รับ
pôo-ráp′
+

o auscultador

-

รีโมท
ree-môt
+

o controlo remoto

-

ดาวเทียม
dao-tiam
+

o satélite

-

หน้าจอ
nâ-jaw
+

o ecrã

-

ป้าย
bhâi
+

o sinal

-

ลายเซ็น
lai-sen′
+

a assinatura

-

สมาร์ทโฟน
sà′-mât-fon
+

o smartphone

-

ลำโพง
lam′-pong
+

o alto-falante

-

แสตมป์
sà′-dhæm
+

o selo de correio

-

กระดาษเขียนจดหมาย
grà′-dàt-kǐan-jòt′-mǎi
+

o papel de cartas

-

โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
+

o telefonema

-

การสนทนาทางโทรศัพท์
ga-rót′-nót′-na-tang-ton-sàp′
+

a conversa telefónica

-

กล้องโทรทัศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
+

a câmara de televisão

-

บทความ
bòt′-kwam
+

o texto

-

ทีวี
tee-wee
+

o televisor

-

วิดีโอเทป
wí′-dee-oh-tâyp
+

a cassete de vídeo

-

เครื่องส่งรับวิทยุ
krêuang-sòng′-ráp′-wít′-yóo′
+

o walkie-talkie

-

เว็บไซต์
wép′-sai′
+

a página web

-

คำ
kam′
+

a palavra

-
ที่อยู่
têe-yòo
o endereço

-
ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
o alfabeto

-
เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
krêuang-dhàwp-ráp′-ton-sàp′-àt′-noh-mát′
o atendedor de chamadas

-
เสาอากาศ
sǎo′-a-gàt
a antena

-
การโทรศัพท์
gan-toh-sàp′
a chamada

-
ซีดี
see-dee
o CD

-
การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn
a comunicação

-
ความน่าเชื่อถือ
kwam-nâ-chêua-těu
a confidencialidade

-
การเชื่อมต่อ
gan-chêuam-dhàw
a ligação

-
การอภิปราย
gan-à′-pí′-bhrai
a troca de ideias

-
อีเมล์
ee-may
o correio eletrónico

-
ความบันเทิง
kwam-ban′-ter̶ng
o entretenimento

-
ส่งด่วน
sòng′-dùan
o item expresso

-
เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
a máquina de fax

-
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
òot′-sǎ-hòk′-rawn-má′-pâp-yon′
a indústria cinematográfica

-
ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
o tipo de letra

-
การทักทาย
gan-ták′-tai
a saudação

-
การทักทาย
gan-ták′-tai
o envio de saudações

-
บัตรอวยพร
bàt′-uay′-pawn
o cartão festivo

-
หูฟัง
hǒo-fang′
os auscultadores

-
ไอคอน
ai′-kawn
o ícone

-
ข้อมูล
kâw-moon
a informação

-
อินเทอร์เน็ต
in′-tur̶-nét′
a internet

-
การสัมภาษณ์
gan-sǎm′-pât
a entrevista

-
แป้นพิมพ์
bhæ̂n-pim′
o teclado

-
ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
a letra

-
จดหมาย
jòt′-mǎi
a carta

-
นิตยสาร
nít′-dhà′-yá′-sǎn
a revista

-
สื่อ
sèu
o método de arquivo

-
ไมโครโฟน
mai′-kroh-fon
o microfone

-
โทรศัพท์มือถือ
toh-rá′-sàp′-meu-těu
o telemóvel

-
โมเด็ม
moh-dem′
o modem

-
จอภาพ
jaw-pâp
o monitor

-
แผ่นรองเมาส์
pæ̀n′-rawng-mao′
o tapete de rato

-
ข้อความ
kâw-kwam
a notícia

-
หนังสือพิมพ์
nǎng′-sěu-pim′
o jornal

-
เสียง
sǐang
o ruído

-
การจดบันทึก
gan-jòt′-ban′-téuk′
a anotação

-
การดาษโน้ต
gan-dàt-nót
o papel de anotar

-
โทรศัพท์สาธารณะ
toh-rá′-sàp′-sǎ-ta-rá′-ná′
o telefone público

-
ภาพ
pâp
a fotografia

-
อัลบั้มรูป
an′-bâm′-rôop
o álbum de fotos

-
โปสการ์ดภาพ
bhòt-gàd-pâp
o cartão-postal

-
กล่องไปรษณีย์
glàwng-bhai′-rót′-nee
a caixa postal

-
วิทยุ
wít′-tá′-yóo′
o rádio

-
ผู้รับ
pôo-ráp′
o auscultador

-
รีโมท
ree-môt
o controlo remoto

-
ดาวเทียม
dao-tiam
o satélite

-
หน้าจอ
nâ-jaw
o ecrã

-
ป้าย
bhâi
o sinal

-
ลายเซ็น
lai-sen′
a assinatura

-
สมาร์ทโฟน
sà′-mât-fon
o smartphone

-
ลำโพง
lam′-pong
o alto-falante

-
แสตมป์
sà′-dhæm
o selo de correio

-
กระดาษเขียนจดหมาย
grà′-dàt-kǐan-jòt′-mǎi
o papel de cartas

-
โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
o telefonema

-
การสนทนาทางโทรศัพท์
ga-rót′-nót′-na-tang-ton-sàp′
a conversa telefónica

-
กล้องโทรทัศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
a câmara de televisão

-
บทความ
bòt′-kwam
o texto

-
ทีวี
tee-wee
o televisor

-
วิดีโอเทป
wí′-dee-oh-tâyp
a cassete de vídeo

-
เครื่องส่งรับวิทยุ
krêuang-sòng′-ráp′-wít′-yóo′
o walkie-talkie

-
เว็บไซต์
wép′-sai′
a página web

-
คำ
kam′
a palavra