Saúde     
สุขภาพ

-

รถพยาบาล
rót′-pá′-ya-ban
+

a ambulância

-

ผ้าพันแผล
pâ-pan′-plæ̌
+

o curativo

-

การเกิด
gan-gèr̶t
+

o nascimento

-

ความดันโลหิต
kwam-dan′-loh-hìt′
+

a pressão sanguínea

-

การดูแลร่างกาย
gan-doo-læ-râng-gai
+

a higiene pessoal

-

การคัดจมูก
gan-kát′-jà′-môok
+

o resfriado

-

ครีม
kreem
+

o creme

-

ไม้เท้าพยุง
mái′-táo-pá′-yoong′
+

a muleta

-

การตรวจโรค
gan-dhrùat-rôk
+

o exame

-

การหมดแรง
gan-mòt′-ræng
+

o esgotamento

-

การพอกหน้า
gan-pâwk-nâ
+

a máscara facial

-

กล่องปฐมพยาบาล
glàwng-bhòt′-móp′-ya-ban
+

a caixa de primeiros socorros

-

การรักษา
gan-rák′-sǎ
+

a cura

-

สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp
+

a saúde

-

เครื่องช่วยฟัง
krêuang-chûay′-fang′
+

o aparelho auditivo

-

โรงพยาบาล
rong-pá′-ya-ban
+

o hospital

-

การฉีดยา
gan-chèet-ya
+

a injeção

-

การบาดเจ็บ
gan-bàt-jèp′
+

a lesão

-

การแต่งหน้า
gan-dhæ̀ng′-nâ
+

a maquilhagem

-

การนวด
gan-nûat
+

a massagem

-

เภสัช
pay-sàt′
+

a medicina

-

ยา
ya
+

o medicamento

-

ครก
krók′
+

o almofariz

-

หน้ากากอนามัย
nâ-gàk-à′-na-mai′
+

o protetor bucal

-

กรรไกรตัดเล็บ
gan′-grai′-dhàt′-lép′
+

o corta-unhas

-

โรคอ้วน
rôk-ûan
+

a obesidade

-

ผ่าตัด
pà-dhàt′
+

a operação

-

ความเจ็บปวด
kwam-jèp′-bhùat
+

a dor

-

น้ำหอม
nám′-hǎwm
+

o perfume

-

ยาเม็ด
ya-mét′
+

a grageia

-

การตั้งครรภ์
gan-dhâng′-kan′
+

a gravidez

-

มีดโกน
mêet-gon
+

a lâmina de barbear

-

การโกน
gan-gon
+

o barbear

-

แปรงโกนหนวด
bhræng-gon-nùat
+

o pincel de barba

-

การนอนหลับ
gan-nawn-làp′
+

o sono

-

คนสูบบุหรี่
kon′-sòop-bòo′-rèe
+

o fumador

-

ห้ามสูบบุหรี่
hâm-sòop-bòo′-rèe
+

a proibição de fumar

-

ครีมกันแดด
kreem-gan′-dæ̀t
+

o protetor solar

-

ที่แคะหู
têe-kǽ′-hǒo
+

o cotonete

-

แปรงสีฟัน
bhræng-sěe-fan′
+

a escova de dentes

-

ยาสีฟัน
ya-sěe-fan′
+

a pasta de dentes

-

ไม้จิ้มฟัน
mái-jîm′-fan′
+

o palito

-

ผู้ประสบภัย
pôo-bhrà′-sòp′-pai′
+

a vítima

-

ที่ชั่งน้ำหนัก
têe-châng′-nám-nàk′
+

a balança

-

รถเข็น
rót′-kěn′
+

a cadeira de rodas

-
รถพยาบาล
rót′-pá′-ya-ban
a ambulância

-
ผ้าพันแผล
pâ-pan′-plæ̌
o curativo

-
การเกิด
gan-gèr̶t
o nascimento

-
ความดันโลหิต
kwam-dan′-loh-hìt′
a pressão sanguínea

-
การดูแลร่างกาย
gan-doo-læ-râng-gai
a higiene pessoal

-
การคัดจมูก
gan-kát′-jà′-môok
o resfriado

-
ครีม
kreem
o creme

-
ไม้เท้าพยุง
mái′-táo-pá′-yoong′
a muleta

-
การตรวจโรค
gan-dhrùat-rôk
o exame

-
การหมดแรง
gan-mòt′-ræng
o esgotamento

-
การพอกหน้า
gan-pâwk-nâ
a máscara facial

-
กล่องปฐมพยาบาล
glàwng-bhòt′-móp′-ya-ban
a caixa de primeiros socorros

-
การรักษา
gan-rák′-sǎ
a cura

-
สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp
a saúde

-
เครื่องช่วยฟัง
krêuang-chûay′-fang′
o aparelho auditivo

-
โรงพยาบาล
rong-pá′-ya-ban
o hospital

-
การฉีดยา
gan-chèet-ya
a injeção

-
การบาดเจ็บ
gan-bàt-jèp′
a lesão

-
การแต่งหน้า
gan-dhæ̀ng′-nâ
a maquilhagem

-
การนวด
gan-nûat
a massagem

-
เภสัช
pay-sàt′
a medicina

-
ยา
ya
o medicamento

-
ครก
krók′
o almofariz

-
หน้ากากอนามัย
nâ-gàk-à′-na-mai′
o protetor bucal

-
กรรไกรตัดเล็บ
gan′-grai′-dhàt′-lép′
o corta-unhas

-
โรคอ้วน
rôk-ûan
a obesidade

-
ผ่าตัด
pà-dhàt′
a operação

-
ความเจ็บปวด
kwam-jèp′-bhùat
a dor

-
น้ำหอม
nám′-hǎwm
o perfume

-
ยาเม็ด
ya-mét′
a grageia

-
การตั้งครรภ์
gan-dhâng′-kan′
a gravidez

-
มีดโกน
mêet-gon
a lâmina de barbear

-
การโกน
gan-gon
o barbear

-
แปรงโกนหนวด
bhræng-gon-nùat
o pincel de barba

-
การนอนหลับ
gan-nawn-làp′
o sono

-
คนสูบบุหรี่
kon′-sòop-bòo′-rèe
o fumador

-
ห้ามสูบบุหรี่
hâm-sòop-bòo′-rèe
a proibição de fumar

-
ครีมกันแดด
kreem-gan′-dæ̀t
o protetor solar

-
ที่แคะหู
têe-kǽ′-hǒo
o cotonete

-
แปรงสีฟัน
bhræng-sěe-fan′
a escova de dentes

-
ยาสีฟัน
ya-sěe-fan′
a pasta de dentes

-
ไม้จิ้มฟัน
mái-jîm′-fan′
o palito

-
ผู้ประสบภัย
pôo-bhrà′-sòp′-pai′
a vítima

-
ที่ชั่งน้ำหนัก
têe-châng′-nám-nàk′
a balança

-
รถเข็น
rót′-kěn′
a cadeira de rodas