Cidade     
เมือง

-

สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
+

o aeroporto

-

อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
+

o prédio de apartamentos

-

ม้านั่ง
má-nâng′
+

o banco

-

เมืองใหญ่
meuang-yài′
+

a grande cidade

-

ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
+

a ciclovia

-

ท่าเรือ
tâ-reua
+

o cais

-

เมืองหลวง
meuang-lǔang
+

a capital

-

ระฆัง
rá′-kang′
+

o carrilhão

-

สุสาน
sòo′-sǎn
+

o cemitério

-

โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
+

o cinema

-

เมือง
meuang
+

a cidade

-

แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
+

o mapa da cidade

-

อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
+

o crime

-

การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
+

a manifestação

-

งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
+

a feira

-

นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
+

os bombeiros

-

น้ำพุ
nám-póo′
+

a fonte

-

ขยะ
kà′-yà′
+

o lixo

-

ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
+

o porto

-

โรงแรม
rong-ræm
+

o hotel

-

หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
+

a boca-de-incêndio

-

สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
+

o monumento

-

ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
+

a caixa de correio

-

เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
+

o bairro

-

แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
+

a luz de néon

-

ไนท์คลับ
nai′-kláp′
+

a discoteca

-

เมืองเก่า
meuang-gào′
+

a cidade velha

-

โอเปร่า
oh-bhrào′
+

a ópera

-

สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
+

o parque

-

ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
+

o banco do parque

-

ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
+

o estacionamento

-

ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
+

a cabine telefónica

-

รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
+

o código postal

-

คุก
kóok′
+

a prisão

-

ผับ
pàp′
+

o bar

-

สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
+

os pontos turísticos

-

เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
+

a linha do horizonte

-

ไฟถนน
fai′-tà′-non′
+

o candeeiro de rua

-

สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
+

o posto de turismo

-

หอคอย
hǎw-kawy
+

a torre

-

อุโมงค์
òo′-mong
+

o túnel

-

ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
+

o veículo

-

หมู่บ้าน
mòo-bân
+

a aldeia

-

แทงค์น้ำ
tæng-nám
+

a torre de água

-
สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
o aeroporto

-
อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
o prédio de apartamentos

-
ม้านั่ง
má-nâng′
o banco

-
เมืองใหญ่
meuang-yài′
a grande cidade

-
ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
a ciclovia

-
ท่าเรือ
tâ-reua
o cais

-
เมืองหลวง
meuang-lǔang
a capital

-
ระฆัง
rá′-kang′
o carrilhão

-
สุสาน
sòo′-sǎn
o cemitério

-
โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
o cinema

-
เมือง
meuang
a cidade

-
แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
o mapa da cidade

-
อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
o crime

-
การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
a manifestação

-
งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
a feira

-
นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
os bombeiros

-
น้ำพุ
nám-póo′
a fonte

-
ขยะ
kà′-yà′
o lixo

-
ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
o porto

-
โรงแรม
rong-ræm
o hotel

-
หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
a boca-de-incêndio

-
สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
o monumento

-
ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
a caixa de correio

-
เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
o bairro

-
แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
a luz de néon

-
ไนท์คลับ
nai′-kláp′
a discoteca

-
เมืองเก่า
meuang-gào′
a cidade velha

-
โอเปร่า
oh-bhrào′
a ópera

-
สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
o parque

-
ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
o banco do parque

-
ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
o estacionamento

-
ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
a cabine telefónica

-
รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
o código postal

-
คุก
kóok′
a prisão

-
ผับ
pàp′
o bar

-
สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
os pontos turísticos

-
เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
a linha do horizonte

-
ไฟถนน
fai′-tà′-non′
o candeeiro de rua

-
สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
o posto de turismo

-
หอคอย
hǎw-kawy
a torre

-
อุโมงค์
òo′-mong
o túnel

-
ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
o veículo

-
หมู่บ้าน
mòo-bân
a aldeia

-
แทงค์น้ำ
tæng-nám
a torre de água