Meteorologia     
สภาพอากาศ

-

เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
+

o barómetro

-

เมฆ
mâyk
+

a nuvem

-

ความเย็น
kwam-yen′
+

o frio

-

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
+

o crescente

-

ความมืด
kwam-mêut
+

a escuridão

-

ภัยแล้ง
pai′-lǽng
+

a seca

-

แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
+

a terra

-

หมอก
màwk
+

o nevoeiro

-

น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
+

a geada

-

การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
+

o pavimento gelado

-

ความร้อน
kwam-ráwn
+

o calor

-

พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
+

o furacão

-

น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
+

o sincelo

-

ฟ้าผ่า
fá-pà
+

o raio

-

อุกาบาต
òo′-ga-bàt
+

o meteoro

-

ดวงจันทร์
duang-jan′
+

a lua

-

รุ้ง
róong′
+

o arco-íris

-

หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
+

a gota de chuva

-

หิมะ
hì′-má′
+

a neve

-

เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
+

o floco de neve

-

ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
+

o boneco de neve

-

ดาว
dao
+

a estrela

-

ฟ้าร้อง
fá-ráwng
+

a tempestade

-

น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
+

o aumento da tempestade

-

พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
+

o sol

-

แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
+

o raio de sol

-

พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
+

o pôr-do-sol

-

เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
+

o termómetro

-

พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
+

a tempestade

-

พลบค่ำ
plóp′-kâm′
+

o crepúsculo

-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
+

o tempo

-

สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
+

o pavimento molhado

-

ลม
lom′
+

o vento

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
o barómetro

-
เมฆ
mâyk
a nuvem

-
ความเย็น
kwam-yen′
o frio

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
o crescente

-
ความมืด
kwam-mêut
a escuridão

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
a seca

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
a terra

-
หมอก
màwk
o nevoeiro

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
a geada

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
o pavimento gelado

-
ความร้อน
kwam-ráwn
o calor

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
o furacão

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
o sincelo

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
o raio

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
o meteoro

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
a lua

-
รุ้ง
róong′
o arco-íris

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
a gota de chuva

-
หิมะ
hì′-má′
a neve

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
o floco de neve

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
o boneco de neve

-
ดาว
dao
a estrela

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
a tempestade

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
o aumento da tempestade

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
o sol

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
o raio de sol

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
o pôr-do-sol

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
o termómetro

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
a tempestade

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
o crepúsculo

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
o tempo

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
o pavimento molhado

-
ลม
lom′
o vento