Música     
เพลง

-

หีบเพลง
hèep-playng
+

o acordeão

-

กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
+

a balalaica

-

วงดนตรี
wong′-don′-dhree
+

a banda

-

แบนโจ
bæn-joh
+

o banjo

-

คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
+

o clarinete

-

คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
+

o concerto

-

กลอง
glawng
+

o tambor

-

กลอง
glawng
+

a bateria

-

ขลุ่ย
klùy′
+

a flauta

-

แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
+

o piano de cauda

-

กีต้าร์
gee-dhâ
+

a viola

-

หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
+

o auditório

-

คีย์บอร์ด
kee-bàwd
+

o teclado

-

หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
+

a harmónica de boca

-

เพลง
playng
+

a música

-

ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
+

a estante para partitura

-

ตัวโน้ต
dhua-nót
+

a nota

-

ออร์แกน
aw-gæn
+

o órgão

-

เปียโน
bhia-noh
+

o piano

-

แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
+

o saxofone

-

นักร้อง
nák′-ráwng
+

o cantor

-

เครื่องสาย
krêuang-sǎi
+

a corda

-

ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
+

a trompete

-

ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
+

o trompetista

-

ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
+

o violino

-

กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
+

o estojo do violino

-

ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
+

o xilofone

-
หีบเพลง
hèep-playng
o acordeão

-
กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
a balalaica

-
วงดนตรี
wong′-don′-dhree
a banda

-
แบนโจ
bæn-joh
o banjo

-
คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
o clarinete

-
คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
o concerto

-
กลอง
glawng
o tambor

-
กลอง
glawng
a bateria

-
ขลุ่ย
klùy′
a flauta

-
แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
o piano de cauda

-
กีต้าร์
gee-dhâ
a viola

-
หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
o auditório

-
คีย์บอร์ด
kee-bàwd
o teclado

-
หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
a harmónica de boca

-
เพลง
playng
a música

-
ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
a estante para partitura

-
ตัวโน้ต
dhua-nót
a nota

-
ออร์แกน
aw-gæn
o órgão

-
เปียโน
bhia-noh
o piano

-
แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
o saxofone

-
นักร้อง
nák′-ráwng
o cantor

-
เครื่องสาย
krêuang-sǎi
a corda

-
ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
a trompete

-
ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
o trompetista

-
ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
o violino

-
กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
o estojo do violino

-
ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
o xilofone