Religião     
Tôn Giáo

-

lễ Phục sinh +

a páscoa

-

quả trứng Phục sinh +

o ovo de páscoa

-

thiên thần +

o anjo

-

chuông +

o sino

-

kinh thánh +

a bíblia

-

giám mục +

o bispo

-

phước lành +

a bênção

-

Phật giáo +

o budismo

-

Cơ-đốc giáo +

o cristianismo

-

món quà Giáng sinh +

o presente de natal

-

cây Giáng sinh +

a árvore de natal

-

nhà thờ +

a igreja

-

quan tài +

o caixão

-

tạo vật +

a criação

-

cây thánh giá +

o crucifixo

-

ma quỷ +

o diabo

-

chúa trời +

o deus

-

Ấn Độ giáo +

o hinduísmo

-

Hồi giáo +

o islão

-

đạo Do thái +

o judaísmo

-

thiền +

a meditação

-

xác ướp +

a múmia

-

người theo đạo Hồi +

o muçulmano

-

Đức Giáo hoàng +

o papa

-

kinh cầu nguyện +

a oração

-

linh mục +

o sacerdote

-

tôn giáo +

a religião

-

cầu nguyện +

o serviço religioso

-

giáo đường Do Thái +

a sinagoga

-

đền thờ +

o templo

-

ngôi mộ +

o túmulo

-
lễ Phục sinh
a páscoa

-
quả trứng Phục sinh
o ovo de páscoa

-
thiên thần
o anjo

-
chuông
o sino

-
kinh thánh
a bíblia

-
giám mục
o bispo

-
phước lành
a bênção

-
Phật giáo
o budismo

-
Cơ-đốc giáo
o cristianismo

-
món quà Giáng sinh
o presente de natal

-
cây Giáng sinh
a árvore de natal

-
nhà thờ
a igreja

-
quan tài
o caixão

-
tạo vật
a criação

-
cây thánh giá
o crucifixo

-
ma quỷ
o diabo

-
chúa trời
o deus

-
Ấn Độ giáo
o hinduísmo

-
Hồi giáo
o islão

-
đạo Do thái
o judaísmo

-
thiền
a meditação

-
xác ướp
a múmia

-
người theo đạo Hồi
o muçulmano

-
Đức Giáo hoàng
o papa

-
kinh cầu nguyện
a oração

-
linh mục
o sacerdote

-
tôn giáo
a religião

-
cầu nguyện
o serviço religioso

-
giáo đường Do Thái
a sinagoga

-
đền thờ
o templo

-
ngôi mộ
o túmulo