Alimentação     
食品

-

食欲
shíyù
+

o apetite

-

前餐
qián cān
+

o aperitivo

-

火腿
huǒtuǐ
+

o bacon

-

生日蛋糕
shēngrì dàngāo
+

o bolo de aniversário

-

饼干
bǐnggān
+

o biscoito

-

香肠
xiāngcháng
+

a salsicha grelhada

-

面包
miànbāo
+

o pão

-

早餐
zǎocān
+

o pequeno-almoço

-

圆形面包
yuán xíng miànbāo
+

o papo-seco

-

黄油
huángyóu
+

a manteiga

-

食堂
shítáng
+

o refeitório

-

蛋糕
dàngāo
+

o bolo

-

糖果
táng guǒ
+

o rebuçado

-

腰果
yāoguǒ
+

a castanha de caju

-

奶酪
nǎilào
+

o queijo

-

口香糖
kǒuxiāngtáng
+

a pastilha elástica

-


+

o frango

-

巧克力
qiǎokèlì
+

o chocolate

-

椰子
yēzi
+

o coco

-

咖啡豆
kāfēi dòu
+

os grãos de café

-

奶油
nǎiyóu
+

o chantili

-

小茴香
xiǎo huíxiāng
+

o cominho

-

甜点
tiándiǎn
+

a sobremesa

-

甜点
tiándiǎn
+

a sobremesa

-

晚餐
wǎncān
+

o jantar

-

一道菜
yīdào cài
+

o prato de comida

-

面团
miàntuán
+

a massa

-

鸡蛋
jīdàn
+

o ovo

-

面粉
miànfěn
+

a farinha

-

炸薯条
zhà shǔ tiáo
+

as batatas fritas

-

煎鸡蛋
jiānjīdàn
+

o ovo estrelado

-

榛子
zhēnzi
+

a avelã

-

冰淇淋
bīngqílín
+

o sorvete

-

番茄酱
fānqié jiàng
+

o ketchup

-

千层面
qiān céngmiàn
+

a lasanha

-

甘草
gāncǎo
+

o alcaçuz

-

午餐
wǔcān
+

o almoço

-

通心粉
tōngxīnfěn
+

o macarrão

-

土豆泥
tǔdòu ní
+

o puré de batatas

-


ròu
+

a carne

-

蘑菇
mógū
+

o cogumelo

-

面条
miàntiáo
+

o macarrão

-

燕麦片
yànmài piàn
+

a farinha de aveia

-

海鲜饭
hǎixiān fàn
+

a paelha

-

煎饼
jiānbing
+

a panqueca

-

花生
huāshēng
+

o amendoim

-

胡椒
hújiāo
+

a pimenta

-

胡椒粉
hújiāo fěn
+

o pimenteiro

-

胡椒磨
hújiāo mó
+

o moinho de pimenta

-

醋黄瓜
cù huángguā
+

a curgete em picles

-

馅饼
xiàn bǐng
+

a tarte

-

比萨
bǐsà
+

a piza

-

爆米花
bào mǐhuā
+

a pipoca

-

马铃薯
mǎlíngshǔ
+

a batata

-

薯片
shǔ piàn
+

as batatas fritas

-

果仁糖
guǒ rén táng
+

o praline

-

椒盐脆饼棒
jiāoyán cuì bǐng bàng
+

o pretzel

-

葡萄干
pútáogān
+

as passas

-

大米
dàmǐ
+

o arroz

-

烧肉
shāo ròu
+

a carne de porco assada

-

沙拉
shālā
+

a salada

-

意大利香肠
yìdàlì xiāngcháng
+

o salame

-

三文鱼
sānwènyú
+

o salmão

-

盐瓶
yán píng
+

o saleiro

-

三明治
sānmíngzhì
+

o sanduíche

-

酱汁
jiàng zhī
+

o molho

-

香肠
xiāngcháng
+

a salsicha

-

芝麻
zhīma
+

o gergelim

-


tāng
+

a sopa

-

意大利面条
yìdàlì miàntiáo
+

o esparguete

-

香料
xiāngliào
+

o tempero

-

牛排
niúpái
+

o bife

-

草莓蛋糕
cǎoméi dàngāo
+

a tarte de morango

-


táng
+

o açúcar

-

圣代冰激凌
shèng dài bīngjīlíng
+

o gelado sundae

-

葵花籽
kuíhuā zǐ
+

as sementes de girassol

-

寿司
shòusī
+

o sushi

-

蛋糕
dàngāo
+

a tarte