Finanças     
资产

-

自动取款机
zìdòng qǔkuǎn jī
+

o multibanco

-

帐户
zhànghù
+

a conta

-

银行
yínháng
+

o banco

-

纸币
zhǐbì
+

a nota

-

支票
zhīpiào
+

o cheque

-

收款处
shōu kuǎn chù
+

a caixa registadora

-

硬币
yìngbì
+

a moeda

-

货币
huòbì
+

a moeda

-

钻石
zuànshí
+

o diamante

-

美元
měiyuán
+

o dólar

-

捐赠
juānzèng
+

a doação

-

欧元
ōuyuán
+

o euro

-

汇率
huìlǜ
+

a taxa de câmbio

-

黄金
huángjīn
+

o ouro

-

奢侈品
shēchǐ pǐn
+

o luxo

-

交易所行情
jiāoyì suǒ hángqíng
+

o preço de mercado

-

会员
huìyuán
+

a filiação

-


qián
+

o dinheiro

-

百分比
bǎifēnbǐ
+

a percentagem

-

储蓄罐
chúxù guàn
+

o mealheiro

-

价格标签
jiàgé biāoqiān
+

a etiqueta de preço

-

钱包
qiánbāo
+

a bolsa

-

收据
shōujù
+

o recibo

-

证券交易所
zhèngquàn jiāoyì suǒ
+

a bolsa de valores

-

贸易
màoyì
+

o comércio

-

财宝
cáibǎo
+

o tesouro

-

钱包
qiánbāo
+

a carteira

-

财富
cáifù
+

a riqueza

-
自动取款机
zìdòng qǔkuǎn jī
o multibanco

-
帐户
zhànghù
a conta

-
银行
yínháng
o banco

-
纸币
zhǐbì
a nota

-
支票
zhīpiào
o cheque

-
收款处
shōu kuǎn chù
a caixa registadora

-
硬币
yìngbì
a moeda

-
货币
huòbì
a moeda

-
钻石
zuànshí
o diamante

-
美元
měiyuán
o dólar

-
捐赠
juānzèng
a doação

-
欧元
ōuyuán
o euro

-
汇率
huìlǜ
a taxa de câmbio

-
黄金
huángjīn
o ouro

-
奢侈品
shēchǐ pǐn
o luxo

-
交易所行情
jiāoyì suǒ hángqíng
o preço de mercado

-
会员
huìyuán
a filiação

-

qián
o dinheiro

-
百分比
bǎifēnbǐ
a percentagem

-
储蓄罐
chúxù guàn
o mealheiro

-
价格标签
jiàgé biāoqiān
a etiqueta de preço

-
钱包
qiánbāo
a bolsa

-
收据
shōujù
o recibo

-
证券交易所
zhèngquàn jiāoyì suǒ
a bolsa de valores

-
贸易
màoyì
o comércio

-
财宝
cáibǎo
o tesouro

-
钱包
qiánbāo
a carteira

-
财富
cáifù
a riqueza