Saúde     
健康

-

救护车
jiùhù chē
+

a ambulância

-

绷带
bēngdài
+

o curativo

-

诞生
dànshēng
+

o nascimento

-

血压
xiěyā
+

a pressão sanguínea

-

身体护理
shēntǐ hùlǐ
+

a higiene pessoal

-

感冒
gǎnmào
+

o resfriado

-


shuāng
+

o creme

-

拐杖
guǎizhàng
+

a muleta

-

检查
jiǎnchá
+

o exame

-

精疲力尽
jīng pí lì jìn
+

o esgotamento

-

面膜
miànmó
+

a máscara facial

-

急救箱
jíjiù xiāng
+

a caixa de primeiros socorros

-

康复
kāngfù
+

a cura

-

健康
jiànkāng
+

a saúde

-

助听器
zhùtīngqì
+

o aparelho auditivo

-

医院
yīyuàn
+

o hospital

-

注射
zhùshè
+

a injeção

-

受伤
shòushāng
+

a lesão

-

化妆
huàzhuāng
+

a maquilhagem

-

按摩
àn mó
+

a massagem

-

医学
yīxué
+

a medicina

-

药品
yàopǐn
+

o medicamento

-

研钵
yán bō
+

o almofariz

-

口罩
kǒuzhào
+

o protetor bucal

-

指甲钳
zhǐjiǎ qián
+

o corta-unhas

-

超重
chāozhòng
+

a obesidade

-

手术
shǒushù
+

a operação

-

疼痛
téngtòng
+

a dor

-

香水
xiāngshuǐ
+

o perfume

-

药片
yàopiàn
+

a grageia

-

怀孕
huáiyùn
+

a gravidez

-

剃须刀
tì xū dāo
+

a lâmina de barbear

-

刮胡子
guā húzi
+

o barbear

-

剃须刷
tì xū shuā
+

o pincel de barba

-

睡眠
shuìmián
+

o sono

-

吸烟者
xīyān zhě
+

o fumador

-

禁烟
jìnyān
+

a proibição de fumar

-

防晒霜
fángshài shuāng
+

o protetor solar

-

棉签
miánqiān
+

o cotonete

-

牙刷
yáshuā
+

a escova de dentes

-

牙膏
yágāo
+

a pasta de dentes

-

牙签
yáqiān
+

o palito

-

受害人
shòuhài rén
+

a vítima

-

体重磅秤
tǐzhòng bàngchèng
+

a balança

-

轮椅
lúnyǐ
+

a cadeira de rodas

-
救护车
jiùhù chē
a ambulância

-
绷带
bēngdài
o curativo

-
诞生
dànshēng
o nascimento

-
血压
xiěyā
a pressão sanguínea

-
身体护理
shēntǐ hùlǐ
a higiene pessoal

-
感冒
gǎnmào
o resfriado

-

shuāng
o creme

-
拐杖
guǎizhàng
a muleta

-
检查
jiǎnchá
o exame

-
精疲力尽
jīng pí lì jìn
o esgotamento

-
面膜
miànmó
a máscara facial

-
急救箱
jíjiù xiāng
a caixa de primeiros socorros

-
康复
kāngfù
a cura

-
健康
jiànkāng
a saúde

-
助听器
zhùtīngqì
o aparelho auditivo

-
医院
yīyuàn
o hospital

-
注射
zhùshè
a injeção

-
受伤
shòushāng
a lesão

-
化妆
huàzhuāng
a maquilhagem

-
按摩
àn mó
a massagem

-
医学
yīxué
a medicina

-
药品
yàopǐn
o medicamento

-
研钵
yán bō
o almofariz

-
口罩
kǒuzhào
o protetor bucal

-
指甲钳
zhǐjiǎ qián
o corta-unhas

-
超重
chāozhòng
a obesidade

-
手术
shǒushù
a operação

-
疼痛
téngtòng
a dor

-
香水
xiāngshuǐ
o perfume

-
药片
yàopiàn
a grageia

-
怀孕
huáiyùn
a gravidez

-
剃须刀
tì xū dāo
a lâmina de barbear

-
刮胡子
guā húzi
o barbear

-
剃须刷
tì xū shuā
o pincel de barba

-
睡眠
shuìmián
o sono

-
吸烟者
xīyān zhě
o fumador

-
禁烟
jìnyān
a proibição de fumar

-
防晒霜
fángshài shuāng
o protetor solar

-
棉签
miánqiān
o cotonete

-
牙刷
yáshuā
a escova de dentes

-
牙膏
yágāo
a pasta de dentes

-
牙签
yáqiān
o palito

-
受害人
shòuhài rén
a vítima

-
体重磅秤
tǐzhòng bàngchèng
a balança

-
轮椅
lúnyǐ
a cadeira de rodas