Carro     
汽车

-

空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
+

o filtro de ar

-

故障
gùzhàng
+

a avaria

-

房车
fáng chē
+

o campista

-

汽车电池
qìchē diànchí
+

a bateria de automóvel

-

儿童座椅
értóng zuò yǐ
+

o assento de criança

-

损坏
sǔnhuài
+

o dano

-

柴油
cháiyóu
+

o diesel

-

排气管
pái qì guǎn
+

o tubo de escape

-

爆胎
bào tāi
+

o pneu furado

-

加油站
jiāyóu zhàn
+

o posto de gasolina

-

大灯
dà dēng
+

o farol

-

引擎盖
yǐnqíng gài
+

o capô

-

千斤顶
qiānjīndǐng
+

o macaco hidráulico

-

扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
+

o bidão

-

废料场
fèiliào chǎng
+

o ferro-velho

-

后部
hòu bù
+

a parte traseira

-

尾灯
wěidēng
+

a luz traseira

-

后视镜
hòu shì jìng
+

o espelho retrovisor

-

行驶
xíngshǐ
+

o passeio

-

轮辋
lúnwǎng
+

o aro

-

火花塞
huǒhuāsāi
+

a vela de ignição

-

转速表
zhuǎnsù biǎo
+

o tacómetro

-

罚款单
fákuǎn dān
+

o bilhete

-

轮胎
lúntāi
+

o pneu

-

拖车服务
tuō chē fú wù
+

o serviço de reboque

-

老爷车
lǎoyé chē
+

o carro de coleção

-

车轮
chēlún
+

a roda

-
空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
o filtro de ar

-
故障
gùzhàng
a avaria

-
房车
fáng chē
o campista

-
汽车电池
qìchē diànchí
a bateria de automóvel

-
儿童座椅
értóng zuò yǐ
o assento de criança

-
损坏
sǔnhuài
o dano

-
柴油
cháiyóu
o diesel

-
排气管
pái qì guǎn
o tubo de escape

-
爆胎
bào tāi
o pneu furado

-
加油站
jiāyóu zhàn
o posto de gasolina

-
大灯
dà dēng
o farol

-
引擎盖
yǐnqíng gài
o capô

-
千斤顶
qiānjīndǐng
o macaco hidráulico

-
扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
o bidão

-
废料场
fèiliào chǎng
o ferro-velho

-
后部
hòu bù
a parte traseira

-
尾灯
wěidēng
a luz traseira

-
后视镜
hòu shì jìng
o espelho retrovisor

-
行驶
xíngshǐ
o passeio

-
轮辋
lúnwǎng
o aro

-
火花塞
huǒhuāsāi
a vela de ignição

-
转速表
zhuǎnsù biǎo
o tacómetro

-
罚款单
fákuǎn dān
o bilhete

-
轮胎
lúntāi
o pneu

-
拖车服务
tuō chē fú wù
o serviço de reboque

-
老爷车
lǎoyé chē
o carro de coleção

-
车轮
chēlún
a roda