Meteorologia     
天气

-

气压计
qì yā jì
+

o barómetro

-


yún
+

a nuvem

-


lěng
+

o frio

-

半钩月
bàn gōu yuè
+

o crescente

-

黑暗
hēi'àn
+

a escuridão

-

干旱
gānhàn
+

a seca

-

地球
dìqiú
+

a terra

-


+

o nevoeiro

-

霜冻
shuāngdòng
+

a geada

-

薄冰层
bó bīng céng
+

o pavimento gelado

-


+

o calor

-

飓风
jùfēng
+

o furacão

-

冰柱
bīng zhù
+

o sincelo

-

闪电
shǎndiàn
+

o raio

-

流星
liúxīng
+

o meteoro

-

月亮
yuèliàng
+

a lua

-

彩虹
cǎihóng
+

o arco-íris

-

雨滴
yǔdī
+

a gota de chuva

-


xuě
+

a neve

-

雪花
xuěhuā
+

o floco de neve

-

雪人
xuěrén
+

o boneco de neve

-


xīng
+

a estrela

-

暴风雨
bàofēngyǔ
+

a tempestade

-

海啸
hǎixiào
+

o aumento da tempestade

-

太阳
tàiyáng
+

o sol

-

阳光
yángguāng
+

o raio de sol

-

夕阳
xīyáng
+

o pôr-do-sol

-

温度计
wēndùjì
+

o termómetro

-

雷雨
léiyǔ
+

a tempestade

-

暮色
mùsè
+

o crepúsculo

-

天气
tiānqì
+

o tempo

-

潮湿
cháoshī
+

o pavimento molhado

-


fēng
+

o vento

-
气压计
qì yā jì
o barómetro

-

yún
a nuvem

-

lěng
o frio

-
半钩月
bàn gōu yuè
o crescente

-
黑暗
hēi'àn
a escuridão

-
干旱
gānhàn
a seca

-
地球
dìqiú
a terra

-


o nevoeiro

-
霜冻
shuāngdòng
a geada

-
薄冰层
bó bīng céng
o pavimento gelado

-


o calor

-
飓风
jùfēng
o furacão

-
冰柱
bīng zhù
o sincelo

-
闪电
shǎndiàn
o raio

-
流星
liúxīng
o meteoro

-
月亮
yuèliàng
a lua

-
彩虹
cǎihóng
o arco-íris

-
雨滴
yǔdī
a gota de chuva

-

xuě
a neve

-
雪花
xuěhuā
o floco de neve

-
雪人
xuěrén
o boneco de neve

-

xīng
a estrela

-
暴风雨
bàofēngyǔ
a tempestade

-
海啸
hǎixiào
o aumento da tempestade

-
太阳
tàiyáng
o sol

-
阳光
yángguāng
o raio de sol

-
夕阳
xīyáng
o pôr-do-sol

-
温度计
wēndùjì
o termómetro

-
雷雨
léiyǔ
a tempestade

-
暮色
mùsè
o crepúsculo

-
天气
tiānqì
o tempo

-
潮湿
cháoshī
o pavimento molhado

-

fēng
o vento