Compras     
购物

-

面包店
miànbāo diàn
+

a padaria

-

条形码
tiáoxíngmǎ
+

o código de barras

-

书店
shūdiàn
+

a livraria

-

咖啡馆
kā fēi guǎn
+

o café

-

卫生用品商店
wèishēng yòngpǐn shāngdiàn
+

a farmácia

-

干洗店
gānxǐ diàn
+

a lavandaria

-

花店
huā diàn
+

a florista

-

礼物
lǐwù
+

o presente

-

市场
shìchǎng
+

o mercado

-

商场
shāngchǎng
+

o mercado municipal

-

书报亭
shū bàotíng
+

o quiosque

-

药店
yàodiàn
+

a farmácia

-

邮局
yóujú
+

os correios

-

陶器
táoqì
+

a cerâmica

-

出售
chūshòu
+

o saldo

-


diàn
+

a loja

-

购物
gòuwù
+

o fazer compras

-

购物袋
gòuwù dài
+

o saco de compras

-

购物篮
gòuwù lán
+

a cesta de compras

-

购物车
gòuwù chē
+

o carrinho de compras

-

逛街购物
guàngjiē gòuwù
+

o ir às compras

-
面包店
miànbāo diàn
a padaria

-
条形码
tiáoxíngmǎ
o código de barras

-
书店
shūdiàn
a livraria

-
咖啡馆
kā fēi guǎn
o café

-
卫生用品商店
wèishēng yòngpǐn shāngdiàn
a farmácia

-
干洗店
gānxǐ diàn
a lavandaria

-
花店
huā diàn
a florista

-
礼物
lǐwù
o presente

-
市场
shìchǎng
o mercado

-
商场
shāngchǎng
o mercado municipal

-
书报亭
shū bàotíng
o quiosque

-
药店
yàodiàn
a farmácia

-
邮局
yóujú
os correios

-
陶器
táoqì
a cerâmica

-
出售
chūshòu
o saldo

-

diàn
a loja

-
购物
gòuwù
o fazer compras

-
购物袋
gòuwù dài
o saco de compras

-
购物篮
gòuwù lán
a cesta de compras

-
购物车
gòuwù chē
o carrinho de compras

-
逛街购物
guàngjiē gòuwù
o ir às compras