Arquitetura     
建筑

-

建筑
jiànzhú
+

a arquitetura

-

竞技场
jìngjì chǎng
+

a arena

-

谷仓
gǔ cāng
+

o celeiro

-

巴洛克
bāluòkè
+

o barroco

-

积木
jīmù
+

o bloco

-

砖房
zhuān fáng
+

a casa de tijolo

-


qiáo
+

a ponte

-

建筑物
jiànzhú wù
+

o edifício

-

宫殿
gōngdiàn
+

o castelo

-

大教堂
dà jiàotáng
+

a catedral

-


zhù
+

a coluna

-

施工现场
shīgōng xiànchǎng
+

o local de construção

-

圆屋顶
yuán wūdǐng
+

a cúpula

-

建筑物表面
jiànzhú wù biǎomiàn
+

a fachada

-

足球场
zúqiú chǎng
+

o estádio de futebol

-

城堡
chéngbǎo
+

o forte

-

山墙
shānqiáng
+

a empena

-


mén
+

o portão

-

半木结构的房子
bàn mù jiégòu de fángzi
+

a casa em enxaimel

-

灯塔
dēngtǎ
+

o farol

-

艺术建筑
yìshù jiànzhú
+

o monumento

-

清真寺
qīngzhēnsì
+

a mesquita

-

丰碑
fēngbēi
+

o obelisco

-

办公楼
bàngōng lóu
+

o edifício de escritórios

-

屋顶
wū dǐng
+

o telhado

-

废墟
fèixū
+

a ruína

-

脚手架
jiǎoshǒujià
+

o andaime

-

摩天大楼
mótiān dàlóu
+

o arranha-céus

-

吊桥
diàoqiáo
+

a ponte suspensa

-

瓷砖
cízhuān
+

o azulejo

-
建筑
jiànzhú
a arquitetura

-
竞技场
jìngjì chǎng
a arena

-
谷仓
gǔ cāng
o celeiro

-
巴洛克
bāluòkè
o barroco

-
积木
jīmù
o bloco

-
砖房
zhuān fáng
a casa de tijolo

-

qiáo
a ponte

-
建筑物
jiànzhú wù
o edifício

-
宫殿
gōngdiàn
o castelo

-
大教堂
dà jiàotáng
a catedral

-

zhù
a coluna

-
施工现场
shīgōng xiànchǎng
o local de construção

-
圆屋顶
yuán wūdǐng
a cúpula

-
建筑物表面
jiànzhú wù biǎomiàn
a fachada

-
足球场
zúqiú chǎng
o estádio de futebol

-
城堡
chéngbǎo
o forte

-
山墙
shānqiáng
a empena

-

mén
o portão

-
半木结构的房子
bàn mù jiégòu de fángzi
a casa em enxaimel

-
灯塔
dēngtǎ
o farol

-
艺术建筑
yìshù jiànzhú
o monumento

-
清真寺
qīngzhēnsì
a mesquita

-
丰碑
fēngbēi
o obelisco

-
办公楼
bàngōng lóu
o edifício de escritórios

-
屋顶
wū dǐng
o telhado

-
废墟
fèixū
a ruína

-
脚手架
jiǎoshǒujià
o andaime

-
摩天大楼
mótiān dàlóu
o arranha-céus

-
吊桥
diàoqiáo
a ponte suspensa

-
瓷砖
cízhuān
o azulejo