Tecnologia     
เทคโนโลยี

-

ไดรฟ์
dai′-rá′

o drive / a unidade de disco

-
ปั๊มลม
bhám′-lom′
a bomba de ar

-
ภาพถ่ายทางอากาศ
pâp-tài-tang-a-gàt
a foto aérea

-
ตลับลูกปืน
dhlàp′-lôok-bheun
o rolamento de esferas

-
ถ่านไฟฉาย
tàn-fai′-chǎi
a bateria

-
โซ่จักรยาน
sôh-jàk′-rá′-yan
a corrente de bicicleta

-
สายเคเบิล
sǎi-kay-ber̶n
o cabo

-
ม้วนสายเคเบิ้ล
múan-sǎi-kay-bêr̶n
a bobina de cabo

-
กล้องถ่ายภาพ
glâwng-tài-pâp
a câmera

-
เทปคาสเซ็ท
tâyp-kât-sét′
o cassete

-
เครื่องชาร์จแบต
krêuang-châge-bæ̀t
o carregador

-
ห้องนักบิน
hâwng-nák′-bin′
a cabine

-
ล้อเฟือง
láw-feuang
a roda dentada

-
กุญแจรหัส
goon′-jæ-rá′-hàt′
o fechamento de combinação

-
คอมพิวเตอร์
kawm-pew′-dhur̶
o computador

-
เครน
krayn
o guindaste

-
เดสก์ทอป
dàyt-tâwp
a área de trabalho

-
แท่นเจาะน้ำมัน
tæ̂n-jàw′-nám-man′
a sonda de perfuração

-
ไดรฟ์
dai′-rá′
o drive / a unidade de disco

-
ดีวีดี
dee-wee-dee
o dvd

-
มอเตอร์ไฟฟ้า
maw-dhur̶-fai′-fá
o motor elétrico

-
พลังงาน
pá′-lang′-ngan
a energia

-
รถขุดดิน
rót′-kòot′-din′
a escavadora

-
เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
o aparelho de fax

-
กล้องฟิล์ม
glâwng-fim′
a câmera de filme

-
แผ่นดิสก์
pæ̀n′-dìt′
o disquete

-
แว่นตานิรภัย
wæ̂n-dha-nin′-pai′
os óculos de proteção

-
ฮาร์ดดิสก์
hâd-dìt′
o disco rígido

-
จอยสติ๊ก
jawy-sà′-dhík′
o joystick

-
ปุ่ม
bhòom′
a chave

-
การลงจอด
gan-long′-jàwt
o desembarque

-
โน๊ตบุ๊ค
nót-bóok′
o laptop

-
เครื่องตัดหญ้า
krêuang-dhàt′-yâ
o cortador de grama

-
เลนส์
layn
a lente

-
เครื่องจักร
krêuang-jàk′
a máquina

-
ใบพัดเรือ
bai′-pát′-reua
a hélice marítima

-
เหมือง
měuang
a mina

-
ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha
a extensão

-
เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
a impressora

-
โปรแกรม
bhroh-græm
o programa

-
ใบพัด
bai′-pát′
a hélice

-
เครื่องสูบน้ำ
krêuang-sòop-nám
a bomba

-
เครื่องเล่นแผ่นเสียง
krêuang-lên′-pæ̀n′-sǐang
o toca-discos

-
รีโมท
ree-môt
o controlo remoto

-
หุ่นยนต์
hòon′-yon′
o robô

-
จานดาวเทียม
jan-dao-tiam
a antena de satélite

-
จักรเย็บผ้า
jàk′-yép′-pâ
a máquina de costura

-
ฟิล์มภาพยนตร์
fim′-pâp-yon′
o (filme de) slide

-
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
tâyk-noh-loh-yêep-lang′-ngan-sæ̌ng-a-tít′
a tecnologia solar

-
กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt
o ônibus espacial

-
รถบดถนน
rót′-bòt′-tà′-nǒn′
o rolo compressor

-
ระบบกันสะเทือนของรถ
rá′-bòp′-gan′-sà′-teuan-kǎwng-rót′
a suspensão

-
สวิทช์
sà′-wít′
o interruptor

-
เทปวัด
tâyp-wát′
a fita métrica

-
เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
a tecnologia

-
โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
o telefone

-
เลนส์โทรภาพ
layn-ton-pâp
a lente teleobjetiva

-
กล้องโทรทรรศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
o telescópio

-
แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี
flæ̂t-dai′-rá′-yoo-àyt-bee
a unidade flash usb

-
วาล์ว
waw
a válvula

-
กล้องวิดีโอ
glâwng-wí′-dee-oh
a câmera de vídeo

-
แรงดันไฟฟ้า
ræng-dan′-fai′-fá
a tensão

-
กังหันน้ำ
gang′-hǎn′-nám
a roda d'água

-
กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′
a turbina eólica

-
โรงสีแบบกังหันลม
rong-sěe-bæ̀p-gang′-hǎn′-lom′
o moinho de vento