Religião     
ศาสนา

-

เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
+

a páscoa

-

ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
+

o ovo de páscoa

-

นางฟ้า
nang-fá
+

o anjo

-

ระฆัง
rá′-kang′
+

o sino

-

พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
+

a Bíblia

-

บิชอป
bì′-châwp
+

o bispo

-

การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
+

a bênção

-

พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
+

o budismo

-

ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
+

o cristianismo

-

ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
+

o presente de natal

-

ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
+

a árvore de natal

-

โบสถ์
bòt
+

a igreja

-

โลงศพ
long-sòp′
+

o caixão

-

การสร้าง
gan-sâng
+

a criação

-

ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
+

o crucifixo

-

ภูต
pôot
+

o diabo

-

พระเจ้า
prá′-jâo′
+

o deus

-

ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
+

o hinduísmo

-

ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
+

o islamismo

-

ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
+

o judaísmo

-

การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
+

a meditação

-

มัมมี่
mam′-mêe
+

a múmia

-

ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
+

o muçulmano

-

สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
+

o papa

-

การภาวนา
gan-pao-na
+

a oração

-

นักบวช
nák′-bùat
+

o sacerdote / o padre

-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
+

a religião

-

การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
+

o culto / a missa

-

สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
+

sinagoga

-

วัด
wát′
+

o templo

-

สุสาน
sòo′-sǎn
+

o túmulo

-
เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
a páscoa

-
ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
o ovo de páscoa

-
นางฟ้า
nang-fá
o anjo

-
ระฆัง
rá′-kang′
o sino

-
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
a Bíblia

-
บิชอป
bì′-châwp
o bispo

-
การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
a bênção

-
พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
o budismo

-
ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
o cristianismo

-
ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
o presente de natal

-
ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
a árvore de natal

-
โบสถ์
bòt
a igreja

-
โลงศพ
long-sòp′
o caixão

-
การสร้าง
gan-sâng
a criação

-
ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
o crucifixo

-
ภูต
pôot
o diabo

-
พระเจ้า
prá′-jâo′
o deus

-
ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
o hinduísmo

-
ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
o islamismo

-
ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
o judaísmo

-
การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
a meditação

-
มัมมี่
mam′-mêe
a múmia

-
ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
o muçulmano

-
สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
o papa

-
การภาวนา
gan-pao-na
a oração

-
นักบวช
nák′-bùat
o sacerdote / o padre

-
ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
a religião

-
การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
o culto / a missa

-
สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
sinagoga

-
วัด
wát′
o templo

-
สุสาน
sòo′-sǎn
o túmulo