Termos abstratos     
ศัพท์นามธรรม

-

การจัดการ
gan-jàt′-gan
+

a administração

-

การโฆษณา
gan-kôt-sà′-na
+

a publicidade

-

ลูกศร
lôok-sǎwn
+

a seta

-

ห้าม
hâm
+

a proibição

-

อาชีพ
a-chêep
+

a carreira

-

ศูนย์
sǒon
+

o centro

-

การเลือกตั้ง
gan-lêuak-dhâng′
+

a escolha

-

การทำงานร่วมกัน
gan-tam′-ngan-rûam-gan′
+

a colaboração

-

สี
sěe
+

a cor

-

การติดต่อ
gan-dhìt′-dhàw
+

o contato

-

อันตราย
an′-dhà′-rai
+

o perigo

-

การสารภาพรัก
gan-sǎn-pâp-rák′
+

a declaração de amor

-

ความเสื่อมสภาพ
kwam-sèua-mót′-pâp
+

o declínio

-

การจำกัดความ
gan-jam′-gàt′-kwam
+

a definição

-

ความแตกต่าง
kwam-dhæ̀k-dhàng
+

a diferença

-

ความยากลำบาก
kwam-yâk-lam′-bàk
+

a dificuldade

-

ทิศทาง
tít′-tang
+

a direção

-

การค้นพบ
gan-kón′-póp′
+

a descoberta

-

ความวุ่นวาย
kwam-wôon′-wai
+

a desordem

-

ระยะห่าง
rá′-yá′-hàng
+

a distância

-

ระยะทาง
rá′-yá′-tang
+

a distância

-

ความหลากหลาย
kwam-làk-lǎi
+

a diversidade

-

ความพยายาม
kwam-pá′-ya-yam
+

o esforço

-

การสำรวจ
gan-sǎm′-rùat
+

a exploração

-

การล้ม
gan-lóm′
+

a queda

-

กำลัง
gam′-lang′
+

a força

-

กลิ่นหอม
glìn′-hǎwm
+

a fragrância

-

เสรีภาพ
sǎy-ree-pâp
+

a liberdade

-

ผี
pěe
+

o fantasma

-

ครึ่งหนึ่ง
krêung′-nèung′
+

a metade

-

ความสูง
kwam-sǒong
+

a altura

-

ความช่วยเหลือ
kwam-chûay′-lěua
+

a ajuda

-

การหลบซ่อน
gan-lòp′-sâwn
+

o esconderijo

-

บ้านเกิด
bân-gèr̶t
+

a pátria

-

ความสะอาด
kwam-sà′-àt
+

a higiene

-

ความคิด
kwam-kít′
+

a ideia

-

ภาพลวงตา
pâp-luang-dha
+

a ilusão

-

จินตนาการ
jin′-dhà′-na-gan
+

a imaginação

-

ปัญญา
bhan′-ya
+

a inteligência

-

การเชิญ
gan-cher̶n
+

o convite

-

ความยุติธรรม
kwam-yóot′-dhì′-tam′-má′
+

a justiça

-

แสง
sæ̌ng
+

a luz

-

การมอง
gan-mawng
+

o olhar

-

การสูญเสีย
gan-sǒon-sǐa
+

a perda

-

การขยาย
ga-rók′-yai
+

a ampliação

-

ความผิดพลาด
kwam-pìt′-plât
+

o erro

-

การฆาตกรรม
gan-kât-dhà′-gam′
+

o assassinato

-

ประเทศชาติ
bhrà′-tâyt-chât
+

a nação

-

ความแปลกใหม่
kwam-bhlæ̀k-mài′
+

a novidade

-

ตัวเลือก
dhua-lêuak
+

a opção

-

ความอดทน
kwam-òt′-ton′
+

a paciência

-

การวางแผน
gan-wang-pæ̌n
+

o planejamento

-

ปัญหา
bhan′-hǎ
+

o problema

-

การป้องกัน
gan-bhâwng-gan′
+

a proteção

-

การสะท้อน
gan-sà′-táwn
+

a reflexão

-

สาธารณรัฐ
sǎ-ta-rá′-ná′-rát′
+

a república

-

ความเสี่ยง
kwam-sìang
+

o risco

-

ความปลอดภัย
kwam-bhlàwt-pai′
+

a segurança

-

ความลับ
kwam-láp′
+

o segredo

-

เพศ
pâyt
+

o sexo

-

เงา
ngao′
+

a sombra

-

ขนาด
kà′-nàt
+

o tamanho

-

ความสามัคคี
kwam-sǎ-mák′-kee
+

a solidariedade

-

ความสำเร็จ
kwam-sǎm′-rèt′
+

o sucesso

-

การสนับสนุน
gan-sà′-nàp′-sà′-nǒon′
+

o apoio

-

ประเพณี
bhrà′-pay-nee
+

a tradição

-

น้ำหนัก
nám′-nàk′
+

o peso

-
การจัดการ
gan-jàt′-gan
a administração

-
การโฆษณา
gan-kôt-sà′-na
a publicidade

-
ลูกศร
lôok-sǎwn
a seta

-
ห้าม
hâm
a proibição

-
อาชีพ
a-chêep
a carreira

-
ศูนย์
sǒon
o centro

-
การเลือกตั้ง
gan-lêuak-dhâng′
a escolha

-
การทำงานร่วมกัน
gan-tam′-ngan-rûam-gan′
a colaboração

-
สี
sěe
a cor

-
การติดต่อ
gan-dhìt′-dhàw
o contato

-
อันตราย
an′-dhà′-rai
o perigo

-
การสารภาพรัก
gan-sǎn-pâp-rák′
a declaração de amor

-
ความเสื่อมสภาพ
kwam-sèua-mót′-pâp
o declínio

-
การจำกัดความ
gan-jam′-gàt′-kwam
a definição

-
ความแตกต่าง
kwam-dhæ̀k-dhàng
a diferença

-
ความยากลำบาก
kwam-yâk-lam′-bàk
a dificuldade

-
ทิศทาง
tít′-tang
a direção

-
การค้นพบ
gan-kón′-póp′
a descoberta

-
ความวุ่นวาย
kwam-wôon′-wai
a desordem

-
ระยะห่าง
rá′-yá′-hàng
a distância

-
ระยะทาง
rá′-yá′-tang
a distância

-
ความหลากหลาย
kwam-làk-lǎi
a diversidade

-
ความพยายาม
kwam-pá′-ya-yam
o esforço

-
การสำรวจ
gan-sǎm′-rùat
a exploração

-
การล้ม
gan-lóm′
a queda

-
กำลัง
gam′-lang′
a força

-
กลิ่นหอม
glìn′-hǎwm
a fragrância

-
เสรีภาพ
sǎy-ree-pâp
a liberdade

-
ผี
pěe
o fantasma

-
ครึ่งหนึ่ง
krêung′-nèung′
a metade

-
ความสูง
kwam-sǒong
a altura

-
ความช่วยเหลือ
kwam-chûay′-lěua
a ajuda

-
การหลบซ่อน
gan-lòp′-sâwn
o esconderijo

-
บ้านเกิด
bân-gèr̶t
a pátria

-
ความสะอาด
kwam-sà′-àt
a higiene

-
ความคิด
kwam-kít′
a ideia

-
ภาพลวงตา
pâp-luang-dha
a ilusão

-
จินตนาการ
jin′-dhà′-na-gan
a imaginação

-
ปัญญา
bhan′-ya
a inteligência

-
การเชิญ
gan-cher̶n
o convite

-
ความยุติธรรม
kwam-yóot′-dhì′-tam′-má′
a justiça

-
แสง
sæ̌ng
a luz

-
การมอง
gan-mawng
o olhar

-
การสูญเสีย
gan-sǒon-sǐa
a perda

-
การขยาย
ga-rók′-yai
a ampliação

-
ความผิดพลาด
kwam-pìt′-plât
o erro

-
การฆาตกรรม
gan-kât-dhà′-gam′
o assassinato

-
ประเทศชาติ
bhrà′-tâyt-chât
a nação

-
ความแปลกใหม่
kwam-bhlæ̀k-mài′
a novidade

-
ตัวเลือก
dhua-lêuak
a opção

-
ความอดทน
kwam-òt′-ton′
a paciência

-
การวางแผน
gan-wang-pæ̌n
o planejamento

-
ปัญหา
bhan′-hǎ
o problema

-
การป้องกัน
gan-bhâwng-gan′
a proteção

-
การสะท้อน
gan-sà′-táwn
a reflexão

-
สาธารณรัฐ
sǎ-ta-rá′-ná′-rát′
a república

-
ความเสี่ยง
kwam-sìang
o risco

-
ความปลอดภัย
kwam-bhlàwt-pai′
a segurança

-
ความลับ
kwam-láp′
o segredo

-
เพศ
pâyt
o sexo

-
เงา
ngao′
a sombra

-
ขนาด
kà′-nàt
o tamanho

-
ความสามัคคี
kwam-sǎ-mák′-kee
a solidariedade

-
ความสำเร็จ
kwam-sǎm′-rèt′
o sucesso

-
การสนับสนุน
gan-sà′-nàp′-sà′-nǒon′
o apoio

-
ประเพณี
bhrà′-pay-nee
a tradição

-
น้ำหนัก
nám′-nàk′
o peso