Termos abstratos     
ศัพท์นามธรรม

-

ผี
pěe

o fantasma

-
การจัดการ
gan-jàt′-gan
a administração

-
การโฆษณา
gan-kôt-sà′-na
a publicidade

-
ลูกศร
lôok-sǎwn
a seta

-
ห้าม
hâm
a proibição

-
อาชีพ
a-chêep
a carreira

-
ศูนย์
sǒon
o centro

-
การเลือกตั้ง
gan-lêuak-dhâng′
a escolha

-
การทำงานร่วมกัน
gan-tam′-ngan-rûam-gan′
a colaboração

-
สี
sěe
a cor

-
การติดต่อ
gan-dhìt′-dhàw
o contato

-
อันตราย
an′-dhà′-rai
o perigo

-
การสารภาพรัก
gan-sǎn-pâp-rák′
a declaração de amor

-
ความเสื่อมสภาพ
kwam-sèua-mót′-pâp
o declínio

-
การจำกัดความ
gan-jam′-gàt′-kwam
a definição

-
ความแตกต่าง
kwam-dhæ̀k-dhàng
a diferença

-
ความยากลำบาก
kwam-yâk-lam′-bàk
a dificuldade

-
ทิศทาง
tít′-tang
a direção

-
การค้นพบ
gan-kón′-póp′
a descoberta

-
ความวุ่นวาย
kwam-wôon′-wai
a desordem

-
ระยะห่าง
rá′-yá′-hàng
a distância

-
ระยะทาง
rá′-yá′-tang
a distância

-
ความหลากหลาย
kwam-làk-lǎi
a diversidade

-
ความพยายาม
kwam-pá′-ya-yam
o esforço

-
การสำรวจ
gan-sǎm′-rùat
a exploração

-
การล้ม
gan-lóm′
a queda

-
กำลัง
gam′-lang′
a força

-
กลิ่นหอม
glìn′-hǎwm
a fragrância

-
เสรีภาพ
sǎy-ree-pâp
a liberdade

-
ผี
pěe
o fantasma

-
ครึ่งหนึ่ง
krêung′-nèung′
a metade

-
ความสูง
kwam-sǒong
a altura

-
ความช่วยเหลือ
kwam-chûay′-lěua
a ajuda

-
การหลบซ่อน
gan-lòp′-sâwn
o esconderijo

-
บ้านเกิด
bân-gèr̶t
a pátria

-
ความสะอาด
kwam-sà′-àt
a higiene

-
ความคิด
kwam-kít′
a ideia

-
ภาพลวงตา
pâp-luang-dha
a ilusão

-
จินตนาการ
jin′-dhà′-na-gan
a imaginação

-
ปัญญา
bhan′-ya
a inteligência

-
การเชิญ
gan-cher̶n
o convite

-
ความยุติธรรม
kwam-yóot′-dhì′-tam′-má′
a justiça

-
แสง
sæ̌ng
a luz

-
การมอง
gan-mawng
o olhar

-
การสูญเสีย
gan-sǒon-sǐa
a perda

-
การขยาย
ga-rók′-yai
a ampliação

-
ความผิดพลาด
kwam-pìt′-plât
o erro

-
การฆาตกรรม
gan-kât-dhà′-gam′
o assassinato

-
ประเทศชาติ
bhrà′-tâyt-chât
a nação

-
ความแปลกใหม่
kwam-bhlæ̀k-mài′
a novidade

-
ตัวเลือก
dhua-lêuak
a opção

-
ความอดทน
kwam-òt′-ton′
a paciência

-
การวางแผน
gan-wang-pæ̌n
o planejamento

-
ปัญหา
bhan′-hǎ
o problema

-
การป้องกัน
gan-bhâwng-gan′
a proteção

-
การสะท้อน
gan-sà′-táwn
a reflexão

-
สาธารณรัฐ
sǎ-ta-rá′-ná′-rát′
a república

-
ความเสี่ยง
kwam-sìang
o risco

-
ความปลอดภัย
kwam-bhlàwt-pai′
a segurança

-
ความลับ
kwam-láp′
o segredo

-
เพศ
pâyt
o sexo

-
เงา
ngao′
a sombra

-
ขนาด
kà′-nàt
o tamanho

-
ความสามัคคี
kwam-sǎ-mák′-kee
a solidariedade

-
ความสำเร็จ
kwam-sǎm′-rèt′
o sucesso

-
การสนับสนุน
gan-sà′-nàp′-sà′-nǒon′
o apoio

-
ประเพณี
bhrà′-pay-nee
a tradição

-
น้ำหนัก
nám′-nàk′
o peso