Profissões     
职业

-

建筑师
jiànzhú shī
+

o arquiteto

-

宇航员
yǔháng yuán
+

o astronauta

-

理发师
lǐfǎ shī
+

o barbeiro

-

铁匠
tiějiàng
+

o ferreiro

-

拳击手
quánjí shǒu
+

o boxeador

-

斗牛士
dòuniú shì
+

o toureiro

-

官僚
guānliáo
+

o burocrata

-

出差
chūchāi
+

a viagem de negócios

-

商人
shāngrén
+

o empresário

-

屠夫
túfū
+

o açougueiro

-

汽车修理工
qìchē xiūlǐgōng
+

o mecânico de automóveis

-

房屋管理员
fángwū guǎnlǐ yuán
+

o zelador

-

清洁女工
qīngjié nǚgōng
+

a faxineira

-

小丑
xiǎochǒu
+

o palhaço

-

同事
tóngshì
+

o colega

-

乐队指挥
yuèduì zhǐhuī
+

o maestro

-

厨师
chúshī
+

o cozinheiro

-

牛仔
niúzǎi
+

o vaqueiro

-

牙医
yáyī
+

o dentista

-

侦探
zhēntàn
+

o detetive

-

潜水员
qiánshuǐyuán
+

o mergulhador

-

医生
yīshēng
+

o médico

-

博士
bóshì
+

o médico

-

电工
diàngōng
+

o eletricista

-

女学生
nǚ xuéshēng
+

a estudante

-

消防员
xiāofáng yuán
+

o bombeiro

-

渔夫
yúfū
+

o pescador

-

足球运动员
zúqiú yùndòngyuán
+

o jogador de futebol

-

歹徒
dǎitú
+

o gangster

-

园丁
yuándīng
+

o jardineiro

-

高尔夫球手
gāo'ěrfū qiú shǒu
+

o golfista

-

吉他手
jítā shǒu
+

o guitarrista

-

猎人
lièrén
+

o caçador

-

室内设计师
shìnèi shèjì shī
+

o designer de interiores

-

法官
fǎguān
+

o juiz

-

皮划艇运动员
pí huá tǐng yùndòngyuán
+

o caiaquista / o caiaqueiro

-

魔术师
móshù shī
+

o mágico

-

男学生
nán xuéshēng
+

o estudante

-

马拉松选手
mǎlāsōng xuǎnshǒu
+

o corredor de maratona

-

音乐家
yīnyuè jiā
+

o músico

-

尼姑
nígū
+

a freira

-

职业
zhíyè
+

a profissão

-

眼科医生
yǎnkē yīshēng
+

o oftalmologista

-

眼镜商
yǎnjìng shāng
+

o ótico / o oculista

-

画家
huà jiā
+

o pintor

-

报童
bàotóng
+

o jornaleiro

-

摄影师
shèyǐng shī
+

o fotógrafo

-

海盗
hǎidào
+

o pirata

-

水管工
shuǐguǎn gōng
+

o encanador

-

警察
jǐngchá
+

o policial

-

搬运工
bānyùn gōng
+

o porteiro

-

囚犯
qiúfàn
+

o prisioneiro

-

秘书
mìshū
+

o secretário

-

间谍
jiàndié
+

o espião

-

外科医生
wàikē yīshēng
+

o cirurgião

-

老师
lǎoshī
+

o professor

-

小偷
xiǎotōu
+

o ladrão

-

卡车司机
kǎchē sījī
+

o motorista do caminhão

-

失业
shīyè
+

o desemprego

-

女服务员
nǚ fúwù yuán
+

a garçonete

-

门窗清洁工
ménchuāng qīngjié gōng
+

o limpador de janelas

-

工作
gōngzuò
+

o trabalho

-

工人
gōngrén
+

o trabalhador

-
建筑师
jiànzhú shī
o arquiteto

-
宇航员
yǔháng yuán
o astronauta

-
理发师
lǐfǎ shī
o barbeiro

-
铁匠
tiějiàng
o ferreiro

-
拳击手
quánjí shǒu
o boxeador

-
斗牛士
dòuniú shì
o toureiro

-
官僚
guānliáo
o burocrata

-
出差
chūchāi
a viagem de negócios

-
商人
shāngrén
o empresário

-
屠夫
túfū
o açougueiro

-
汽车修理工
qìchē xiūlǐgōng
o mecânico de automóveis

-
房屋管理员
fángwū guǎnlǐ yuán
o zelador

-
清洁女工
qīngjié nǚgōng
a faxineira

-
小丑
xiǎochǒu
o palhaço

-
同事
tóngshì
o colega

-
乐队指挥
yuèduì zhǐhuī
o maestro

-
厨师
chúshī
o cozinheiro

-
牛仔
niúzǎi
o vaqueiro

-
牙医
yáyī
o dentista

-
侦探
zhēntàn
o detetive

-
潜水员
qiánshuǐyuán
o mergulhador

-
医生
yīshēng
o médico

-
博士
bóshì
o médico

-
电工
diàngōng
o eletricista

-
女学生
nǚ xuéshēng
a estudante

-
消防员
xiāofáng yuán
o bombeiro

-
渔夫
yúfū
o pescador

-
足球运动员
zúqiú yùndòngyuán
o jogador de futebol

-
歹徒
dǎitú
o gangster

-
园丁
yuándīng
o jardineiro

-
高尔夫球手
gāo'ěrfū qiú shǒu
o golfista

-
吉他手
jítā shǒu
o guitarrista

-
猎人
lièrén
o caçador

-
室内设计师
shìnèi shèjì shī
o designer de interiores

-
法官
fǎguān
o juiz

-
皮划艇运动员
pí huá tǐng yùndòngyuán
o caiaquista / o caiaqueiro

-
魔术师
móshù shī
o mágico

-
男学生
nán xuéshēng
o estudante

-
马拉松选手
mǎlāsōng xuǎnshǒu
o corredor de maratona

-
音乐家
yīnyuè jiā
o músico

-
尼姑
nígū
a freira

-
职业
zhíyè
a profissão

-
眼科医生
yǎnkē yīshēng
o oftalmologista

-
眼镜商
yǎnjìng shāng
o ótico / o oculista

-
画家
huà jiā
o pintor

-
报童
bàotóng
o jornaleiro

-
摄影师
shèyǐng shī
o fotógrafo

-
海盗
hǎidào
o pirata

-
水管工
shuǐguǎn gōng
o encanador

-
警察
jǐngchá
o policial

-
搬运工
bānyùn gōng
o porteiro

-
囚犯
qiúfàn
o prisioneiro

-
秘书
mìshū
o secretário

-
间谍
jiàndié
o espião

-
外科医生
wàikē yīshēng
o cirurgião

-
老师
lǎoshī
o professor

-
小偷
xiǎotōu
o ladrão

-
卡车司机
kǎchē sījī
o motorista do caminhão

-
失业
shīyè
o desemprego

-
女服务员
nǚ fúwù yuán
a garçonete

-
门窗清洁工
ménchuāng qīngjié gōng
o limpador de janelas

-
工作
gōngzuò
o trabalho

-
工人
gōngrén
o trabalhador