Profissões     
职业

-

出差
chūchāi

a viagem de negócios

-

商人
shāngrén

o empresário

-

屠夫
túfū

o açougueiro

-

汽车修理工
qìchē xiūlǐgōng

o mecânico de automóveis

-

厨师
chúshī

o cozinheiro

-

牙医
yáyī

o dentista

-

电工
diàngōng

o eletricista

-

渔夫
yúfū

o pescador

-

职业
zhíyè

a profissão

-

眼镜商
yǎnjìng shāng

o ótico / o oculista

-

报童
bàotóng

o jornaleiro

-

囚犯
qiúfàn

o prisioneiro

-

秘书
mìshū

o secretário

-

卡车司机
kǎchē sījī

o motorista do caminhão

-

失业
shīyè

o desemprego

-

工人
gōngrén

o trabalhador

-
建筑师
jiànzhú shī
o arquiteto

-
宇航员
yǔháng yuán
o astronauta

-
理发师
lǐfǎ shī
o barbeiro

-
铁匠
tiějiàng
o ferreiro

-
拳击手
quánjí shǒu
o boxeador

-
斗牛士
dòuniú shì
o toureiro

-
官僚
guānliáo
o burocrata

-
出差
chūchāi
a viagem de negócios

-
商人
shāngrén
o empresário

-
屠夫
túfū
o açougueiro

-
汽车修理工
qìchē xiūlǐgōng
o mecânico de automóveis

-
房屋管理员
fángwū guǎnlǐ yuán
o zelador

-
清洁女工
qīngjié nǚgōng
a faxineira

-
小丑
xiǎochǒu
o palhaço

-
同事
tóngshì
o colega

-
乐队指挥
yuèduì zhǐhuī
o maestro

-
厨师
chúshī
o cozinheiro

-
牛仔
niúzǎi
o vaqueiro

-
牙医
yáyī
o dentista

-
侦探
zhēntàn
o detetive

-
潜水员
qiánshuǐyuán
o mergulhador

-
医生
yīshēng
o médico

-
博士
bóshì
o médico

-
电工
diàngōng
o eletricista

-
女学生
nǚ xuéshēng
a estudante

-
消防员
xiāofáng yuán
o bombeiro

-
渔夫
yúfū
o pescador

-
足球运动员
zúqiú yùndòngyuán
o jogador de futebol

-
歹徒
dǎitú
o gangster

-
园丁
yuándīng
o jardineiro

-
高尔夫球手
gāo'ěrfū qiú shǒu
o golfista

-
吉他手
jítā shǒu
o guitarrista

-
猎人
lièrén
o caçador

-
室内设计师
shìnèi shèjì shī
o designer de interiores

-
法官
fǎguān
o juiz

-
皮划艇运动员
pí huá tǐng yùndòngyuán
o caiaquista / o caiaqueiro

-
魔术师
móshù shī
o mágico

-
男学生
nán xuéshēng
o estudante

-
马拉松选手
mǎlāsōng xuǎnshǒu
o corredor de maratona

-
音乐家
yīnyuè jiā
o músico

-
尼姑
nígū
a freira

-
职业
zhíyè
a profissão

-
眼科医生
yǎnkē yīshēng
o oftalmologista

-
眼镜商
yǎnjìng shāng
o ótico / o oculista

-
画家
huà jiā
o pintor

-
报童
bàotóng
o jornaleiro

-
摄影师
shèyǐng shī
o fotógrafo

-
海盗
hǎidào
o pirata

-
水管工
shuǐguǎn gōng
o encanador

-
警察
jǐngchá
o policial

-
搬运工
bānyùn gōng
o porteiro

-
囚犯
qiúfàn
o prisioneiro

-
秘书
mìshū
o secretário

-
间谍
jiàndié
o espião

-
外科医生
wàikē yīshēng
o cirurgião

-
老师
lǎoshī
o professor

-
小偷
xiǎotōu
o ladrão

-
卡车司机
kǎchē sījī
o motorista do caminhão

-
失业
shīyè
o desemprego

-
女服务员
nǚ fúwù yuán
a garçonete

-
门窗清洁工
ménchuāng qīngjié gōng
o limpador de janelas

-
工作
gōngzuò
o trabalho

-
工人
gōngrén
o trabalhador