Cidade     
城市

-

机场
jīchǎng
+

o aeroporto

-

公寓大楼
gōngyù dàlóu
+

o prédio de apartamentos

-

长椅
cháng yǐ
+

o banco

-

大城市
dà chéngshì
+

a cidade grande

-

自行车道
zìxíngchē dào
+

a ciclovia

-

船港
chuán gǎng
+

o porto

-

首都
shǒudū
+

a capital

-

钟琴
zhōng qín
+

o carrilhão

-

墓地
mùdì
+

o cemitério

-

电影院
diànyǐngyuàn
+

o cinema

-

城市
chéngshì
+

a cidade

-

城市地图
chéngshì dìtú
+

o mapa da cidade

-

犯罪
fànzuì
+

o crime

-

游行
yóuxíng
+

a manifestação

-

博览会
bólǎnhuì
+

a feira

-

消防队
xiāofáng duì
+

a brigada de incêndio

-

喷泉
pēnquán
+

a fonte

-

垃圾
lè sè
+

o lixo

-

港口
gǎngkǒu
+

o porto

-

酒店
jiǔdiàn
+

o hotel

-

消防栓
xiāofáng shuān
+

o hidrante

-

标志
biāozhì
+

o marco

-

邮箱
yóuxiāng
+

a caixa de correio

-

邻里
línlǐ
+

o bairro

-

霓虹灯
níhóngdēng
+

a luz de néon

-

夜总会
yèzǒnghuì
+

a boate / a casa noturna

-

老城区
lǎo chéngqū
+

o centro histórico

-

歌剧
gējù
+

a ópera

-

公园
gōngyuán
+

o parque

-

公园长凳
gōng yuán cháng dèng
+

o banco do parque

-

停车场
tíngchē chǎng
+

o estacionamento

-

电话亭
diànhuàtíng
+

a cabine de telefone

-

邮政编码(邮编)
yóuzhèng biānmǎ (yóubiān)
+

o código postal (BR: CEP)

-

监狱
jiānyù
+

a prisão

-

酒馆
jiǔguǎn
+

o bar / o pub

-

景点
jǐngdiǎn
+

os pontos turísticos

-

地平线
dìpíngxiàn
+

a linha do horizonte

-

路灯
lùdēng
+

a luz da rua

-

旅游办公室
lǚyóu bàngōngshì
+

o posto de turismo

-


+

a torre

-

隧道
suìdào
+

o túnel

-

车辆
chēliàng
+

o veículo

-


cūn
+

a vila

-

水塔
shuǐtǎ
+

a torre de água

-
机场
jīchǎng
o aeroporto

-
公寓大楼
gōngyù dàlóu
o prédio de apartamentos

-
长椅
cháng yǐ
o banco

-
大城市
dà chéngshì
a cidade grande

-
自行车道
zìxíngchē dào
a ciclovia

-
船港
chuán gǎng
o porto

-
首都
shǒudū
a capital

-
钟琴
zhōng qín
o carrilhão

-
墓地
mùdì
o cemitério

-
电影院
diànyǐngyuàn
o cinema

-
城市
chéngshì
a cidade

-
城市地图
chéngshì dìtú
o mapa da cidade

-
犯罪
fànzuì
o crime

-
游行
yóuxíng
a manifestação

-
博览会
bólǎnhuì
a feira

-
消防队
xiāofáng duì
a brigada de incêndio

-
喷泉
pēnquán
a fonte

-
垃圾
lè sè
o lixo

-
港口
gǎngkǒu
o porto

-
酒店
jiǔdiàn
o hotel

-
消防栓
xiāofáng shuān
o hidrante

-
标志
biāozhì
o marco

-
邮箱
yóuxiāng
a caixa de correio

-
邻里
línlǐ
o bairro

-
霓虹灯
níhóngdēng
a luz de néon

-
夜总会
yèzǒnghuì
a boate / a casa noturna

-
老城区
lǎo chéngqū
o centro histórico

-
歌剧
gējù
a ópera

-
公园
gōngyuán
o parque

-
公园长凳
gōng yuán cháng dèng
o banco do parque

-
停车场
tíngchē chǎng
o estacionamento

-
电话亭
diànhuàtíng
a cabine de telefone

-
邮政编码(邮编)
yóuzhèng biānmǎ (yóubiān)
o código postal (BR: CEP)

-
监狱
jiānyù
a prisão

-
酒馆
jiǔguǎn
o bar / o pub

-
景点
jǐngdiǎn
os pontos turísticos

-
地平线
dìpíngxiàn
a linha do horizonte

-
路灯
lùdēng
a luz da rua

-
旅游办公室
lǚyóu bàngōngshì
o posto de turismo

-


a torre

-
隧道
suìdào
o túnel

-
车辆
chēliàng
o veículo

-

cūn
a vila

-
水塔
shuǐtǎ
a torre de água