Tehnologie     
เทคโนโลยี

-
ปั๊มลม
bhám′-lom′
pompa de aer

-
ภาพถ่ายทางอากาศ
pâp-tài-tang-a-gàt
vedere aeriană

-
ตลับลูกปืน
dhlàp′-lôok-bheun
rulment

-
ถ่านไฟฉาย
tàn-fai′-chǎi
acumulator

-
โซ่จักรยาน
sôh-jàk′-rá′-yan
lanț de bicicletă

-
สายเคเบิล
sǎi-kay-ber̶n
cablu

-
ม้วนสายเคเบิ้ล
múan-sǎi-kay-bêr̶n
cablu tambur

-
กล้องถ่ายภาพ
glâwng-tài-pâp
camera

-
เทปคาสเซ็ท
tâyp-kât-sét′
casetă

-
เครื่องชาร์จแบต
krêuang-châge-bæ̀t
încărcător

-
ห้องนักบิน
hâwng-nák′-bin′
cabina de pilotaj

-
ล้อเฟือง
láw-feuang
roata zimțată

-
กุญแจรหัส
goon′-jæ-rá′-hàt′
combinaţie de blocare

-
คอมพิวเตอร์
kawm-pew′-dhur̶
calculator

-
เครน
krayn
macara

-
เดสก์ทอป
dàyt-tâwp
desktop

-
แท่นเจาะน้ำมัน
tæ̂n-jàw′-nám-man′
instalatii de foraj

-
ไดรฟ์
dai′-rá′
unitatea

-
ดีวีดี
dee-wee-dee
DVD

-
มอเตอร์ไฟฟ้า
maw-dhur̶-fai′-fá
motor electric

-
พลังงาน
pá′-lang′-ngan
energie

-
รถขุดดิน
rót′-kòot′-din′
excavator

-
เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
fax

-
กล้องฟิล์ม
glâwng-fim′
cameră pe film

-
แผ่นดิสก์
pæ̀n′-dìt′
dischetă

-
แว่นตานิรภัย
wæ̂n-dha-nin′-pai′
ochelari de protecţie

-
ฮาร์ดดิสก์
hâd-dìt′
hard disk

-
จอยสติ๊ก
jawy-sà′-dhík′
joystick

-
ปุ่ม
bhòom′
tastă

-
การลงจอด
gan-long′-jàwt
aterizare

-
โน๊ตบุ๊ค
nót-bóok′
laptop

-
เครื่องตัดหญ้า
krêuang-dhàt′-yâ
mașină de tuns iarbă

-
เลนส์
layn
obiectiv

-
เครื่องจักร
krêuang-jàk′
maşina

-
ใบพัดเรือ
bai′-pát′-reua
elice marină

-
เหมือง
měuang
mină

-
ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha
priză multiplă

-
เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
imprimantă

-
โปรแกรม
bhroh-græm
program

-
ใบพัด
bai′-pát′
elice

-
เครื่องสูบน้ำ
krêuang-sòop-nám
pompă

-
เครื่องเล่นแผ่นเสียง
krêuang-lên′-pæ̀n′-sǐang
înregistrare jucător

-
รีโมท
ree-môt
telecomandă

-
หุ่นยนต์
hòon′-yon′
robot

-
จานดาวเทียม
jan-dao-tiam
antena satelit

-
จักรเย็บผ้า
jàk′-yép′-pâ
maşină de cusut

-
ฟิล์มภาพยนตร์
fim′-pâp-yon′
diapozitiv de film

-
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
tâyk-noh-loh-yêep-lang′-ngan-sæ̌ng-a-tít′
tehnologie solară

-
กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt
navetă spaţială

-
รถบดถนน
rót′-bòt′-tà′-nǒn′
compresor

-
ระบบกันสะเทือนของรถ
rá′-bòp′-gan′-sà′-teuan-kǎwng-rót′
suspendare

-
สวิทช์
sà′-wít′
comutator

-
เทปวัด
tâyp-wát′
ruletă

-
เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
tehnologie

-
โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
telefon

-
เลนส์โทรภาพ
layn-ton-pâp
teleobiectiv

-
กล้องโทรทรรศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
telescop

-
แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี
flæ̂t-dai′-rá′-yoo-àyt-bee
unitate flash USB

-
วาล์ว
waw
supapă

-
กล้องวิดีโอ
glâwng-wí′-dee-oh
cameră video

-
แรงดันไฟฟ้า
ræng-dan′-fai′-fá
tensiune

-
กังหันน้ำ
gang′-hǎn′-nám
raoată pentru apă

-
กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′
centrală eolienă

-
โรงสีแบบกังหันลม
rong-sěe-bæ̀p-gang′-hǎn′-lom′
moară de vânt