Vreme     
สภาพอากาศ

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
barometru

-
เมฆ
mâyk
nor

-
ความเย็น
kwam-yen′
rece

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
semilună

-
ความมืด
kwam-mêut
întuneric

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
secetă

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
pământ

-
หมอก
màwk
ceaţă

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
îngheţ

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
polei

-
ความร้อน
kwam-ráwn
căldură

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
uragan

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
sloi de gheaţă

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
trăsnet

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
meteorit

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
lună

-
รุ้ง
róong′
curcubeu

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
picătură de ploaie

-
หิมะ
hì′-má′
zăpadă

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
fulg de nea

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
om de zapadă

-
ดาว
dao
stea

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
furtună

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
rezisțență la variații de tensiune

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
soare

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
rază de soare

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
apus de soare

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
termometru

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
furtună

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
amurg

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
vreme

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
condiţii de umiditate

-
ลม
lom′
vânt