Arhitectură     
สถาปัตยกรรม

-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
+

arhitectura

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

arena

-

โรงนา
rong-na
+

hambar

-

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
+

baroc

-

อิฐ
ìt′
+

bloc

-

บ้านอิฐ
bân-ìt′
+

caramida casa

-

สะพาน
sà′-pan
+

pod

-

อาคาร
a-kan
+

clădire

-

ปราสาท
bhra-sàt
+

castel

-

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
+

catedrala

-

เสา
sǎo′
+

coloana

-

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
+

construirea site-ului

-

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
+

dom

-

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
+

faţadă

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

stadionul de fotbal

-

ป้อม
bhâwm
+

fort

-

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
+

fronton

-

ประตู
bhrà′-dhoo
+

poartă

-

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
+

casa pe jumătate din lemn

-

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
+

far

-

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
+

monument

-

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
+

moschee

-

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
+

cladire de birouri

-

หลังคา
lǎng′-ka
+

acoperiş

-

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
+

ruina

-

นั่งร้าน
nâng′-rán
+

schela

-

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
+

zgârie-nori

-

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
+

pod suspendat

-

กระเบื้อง
grà′-bêuang
+

țiglă

-
สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
arhitectura

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
arena

-
โรงนา
rong-na
hambar

-
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
baroc

-
อิฐ
ìt′
bloc

-
บ้านอิฐ
bân-ìt′
caramida casa

-
สะพาน
sà′-pan
pod

-
อาคาร
a-kan
clădire

-
ปราสาท
bhra-sàt
castel

-
มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
catedrala

-
เสา
sǎo′
coloana

-
สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
construirea site-ului

-
หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
dom

-
ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
faţadă

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
stadionul de fotbal

-
ป้อม
bhâwm
fort

-
หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
fronton

-
ประตู
bhrà′-dhoo
poartă

-
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
casa pe jumătate din lemn

-
ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
far

-
สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
monument

-
มัสยิด
mát′-sà′-yít′
moschee

-
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
obelisc

-
อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
cladire de birouri

-
หลังคา
lǎng′-ka
acoperiş

-
ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
ruina

-
นั่งร้าน
nâng′-rán
schela

-
ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
zgârie-nori

-
สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
pod suspendat

-
กระเบื้อง
grà′-bêuang
țiglă