Muzică     
Âm nhạc

-

đàn ăccoc +

acordeon

-

đàn balalaika +

balalaika

-

ban nhạc +

trupă

-

đàn banjô +

banjo

-

kèn clarinet +

clarinet

-

buổi hòa nhạc +

concert

-

cái trống +

tobă

-

bộ trống +

tobe

-

bộ trống +

flaut

-

đại dương cầm +

pian clasic

-

đàn guitar +

chitară

-

hội trường +

hol

-

bàn phím +

tastatură

-

kèn acmônica +

muzicuță

-

âm nhạc +

muzică

-

giá để bản nhạc +

stand de muzică

-

nốt nhạc +

notă

-

đàn oóc-gan +

orgă

-

đàn piano +

pian

-

kèn xắc xô phôn +

saxofon

-

ca sĩ +

cântăreț

-

dây đàn +

coardă

-

kèn trompet +

trompetă

-

nghệ sĩ thổi kèn trompet +

trompetist

-

đàn viôlông +

vioară

-

hộp đàn viôlông +

cutie pentru vioară

-

mộc cầm +

xilofon

-
đàn ăccoc
acordeon

-
đàn balalaika
balalaika

-
ban nhạc
trupă

-
đàn banjô
banjo

-
kèn clarinet
clarinet

-
buổi hòa nhạc
concert

-
cái trống
tobă

-
bộ trống
tobe

-
bộ trống
flaut

-
đại dương cầm
pian clasic

-
đàn guitar
chitară

-
hội trường
hol

-
bàn phím
tastatură

-
kèn acmônica
muzicuță

-
âm nhạc
muzică

-
giá để bản nhạc
stand de muzică

-
nốt nhạc
notă

-
đàn oóc-gan
orgă

-
đàn piano
pian

-
kèn xắc xô phôn
saxofon

-
ca sĩ
cântăreț

-
dây đàn
coardă

-
kèn trompet
trompetă

-
nghệ sĩ thổi kèn trompet
trompetist

-
đàn viôlông
vioară

-
hộp đàn viôlông
cutie pentru vioară

-
mộc cầm
xilofon