Animale mari     
Động vật lớn

-

cá sấu +

aligator

-

hươu, nai +

coarne

-

khỉ đầu chó +

babuin

-

gấu +

urs

-

trâu +

bivol

-

lạc đà +

cămila

-

con báo gêpa +

ghepard

-

bò cái +

vaca

-

cá sấu +

crocodil

-

khủng long +

dinozaur

-

con lừa +

măgar

-

con rồng +

dragon

-

con voi +

elefant

-

con hươu cao cổ +

girafă

-

khỉ độc gôrila +

gorilă

-

hà mã +

hipopotam

-

con ngựa +

cal

-

chuột túi +

cangur

-

con báo hoa mai +

leopard

-

sư tử +

leu

-

lạc đà không bướu +

lama

-

mèo rừng +

râs

-

con quái vật +

monstru

-

nai sừng tấm Bắc Mỹ +

elan

-

đà điểu +

struţ

-

gấu trúc +

panda

-

con lợn +

porc

-

gấu Bắc cực +

urs polar

-

con báo sư tử +

pumă

-

con tê giác +

rinocerul

-

con hươu đực +

cerbul

-

con hổ +

tigru

-

con hải mã +

morsă

-

ngựa hoang +

cal sălbatic

-

ngựa vằn +

zebră

-
cá sấu
aligator

-
hươu, nai
coarne

-
khỉ đầu chó
babuin

-
gấu
urs

-
trâu
bivol

-
lạc đà
cămila

-
con báo gêpa
ghepard

-
bò cái
vaca

-
cá sấu
crocodil

-
khủng long
dinozaur

-
con lừa
măgar

-
con rồng
dragon

-
con voi
elefant

-
con hươu cao cổ
girafă

-
khỉ độc gôrila
gorilă

-
hà mã
hipopotam

-
con ngựa
cal

-
chuột túi
cangur

-
con báo hoa mai
leopard

-
sư tử
leu

-
lạc đà không bướu
lama

-
mèo rừng
râs

-
con quái vật
monstru

-
nai sừng tấm Bắc Mỹ
elan

-
đà điểu
struţ

-
gấu trúc
panda

-
con lợn
porc

-
gấu Bắc cực
urs polar

-
con báo sư tử
pumă

-
con tê giác
rinocerul

-
con hươu đực
cerbul

-
con hổ
tigru

-
con hải mã
morsă

-
ngựa hoang
cal sălbatic

-
ngựa vằn
zebră