Trafic     
交通

-

塞满
sāi mǎn

congestionare

-

公路
gōnglù

drum de țară

-

游轮
yóulún

vas de croazieră

-

消防车
xiāofángchē

autospeciala de stins incendii

-

货运车
huò yùn chē

mașina de transport de marfă

-

汽油
qìyóu

combustibil

-

船屋
chuánwū

ambarcațiune locuită

-

单行道
dānxíng dào

stradă cu sens unic

-

坑洞
kēng dòng

groapă in asfalt

-

铁路
tiělù

cale ferată

-

铁路桥
tiělù qiáo

pod de cale ferată

-

限速
xiàn sù

limita de viteză

-

路牌
lùpái

semn rutier

-

地铁站
dìtiě zhàn

staţie de metrou

-

轨道
guǐdào

piesă de şah

-

道岔
dàochà

schimbător de macaz

-
事故
shìgù
accident

-
道口杆
dàokǒu gān
barieră

-
自行车
zìxíngchē
bicicletă

-
小船
xiǎochuán
barcă

-
巴士
bāshì
autobuz

-
缆车
lǎnchē
telecabină

-
汽车
qìchē
mașină

-
旅居车
lǚjū chē
caravană

-
马车
mǎchē
antrenor

-
塞满
sāi mǎn
congestionare

-
公路
gōnglù
drum de țară

-
游轮
yóulún
vas de croazieră

-
曲线
qūxiàn
curbă

-
死胡同
sǐhútòng
fundătură

-
出发
chūfā
plecare

-
紧急刹车
jǐnjí shāchē
frână de urgenţă

-
入口
rùkǒu
intrare

-
自动扶梯
zìdòng fútī
scara rulantă

-
超重行李
chāozhòng xínglǐ
bagaj suplimentar

-
出口
chūkǒu
ieşire

-
渡轮
dùlún
feribot

-
消防车
xiāofángchē
autospeciala de stins incendii

-
飞行
fēixíng
zbor

-
货运车
huò yùn chē
mașina de transport de marfă

-
汽油
qìyóu
combustibil

-
手刹车
shǒu shāchē
frână de mână

-
直升机
zhíshēngjī
elicopter

-
高速公路
gāosù gōnglù
autostradă

-
船屋
chuánwū
ambarcațiune locuită

-
女士自行车
nǚshì zìxíngchē
bicicletă de damă

-
左转弯
zuǒ zhuǎnwān
viraj la stânga

-
铁路道口
tiělù dàokǒu
trecere la nivel

-
火车头
huǒchētóu
locomotivă

-
地图
dìtú
hartă

-
地铁
dìtiě
metrou

-
轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē
moped

-
摩托艇
mótuō tǐng
șalupă

-
摩托车
mótuō chē
motocicletă

-
摩托车头盔
mótuō chē tóukuī
cască motocicletă

-
女摩托车驾驶员
nǚ mótuō chē jiàshǐ yuán
motociclist

-
山地自行车
shāndì zìxíngchē
bicicletă pentru munte

-
关口
guānkǒu
trecătoare

-
禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū
zona cu acces interzis

-
禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān
nefumător

-
单行道
dānxíng dào
stradă cu sens unic

-
停车计时器
tíngchē jìshí qì
cronometru de parcare

-
乘客
chéngkè
pasager

-
喷气式客机
pēnqì shì kèjī
avion de pasageri

-
行人
xíngrén
pieton

-
飞机
fēijī
avion

-
坑洞
kēng dòng
groapă in asfalt

-
螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī
aeronavă cu elice

-
铁路
tiělù
cale ferată

-
铁路桥
tiělù qiáo
pod de cale ferată

-
坡道
pō dào
rampă

-
优先行使
yōuxiān xíngshǐ
drum cu prioritate

-
道路
dàolù
drum

-
环行交通
huánxíng jiāotōng
sens giratoriu

-
座位排
zuòwèi pái
rând de scaune

-
滑板车
huábǎn chē
scuter

-
电动踏板摩托车
diàndòng tàbǎn mótuō chē
scuter

-
旅行指南
lǚxíng zhǐnán
centrul de orientare

-
雪橇
xuěqiāo
sanie

-
雪地车
xuě dì chē
snowmobil

-
速度
sùdù
viteză

-
限速
xiàn sù
limita de viteză

-
车站
chēzhàn
stație

-
轮船
lúnchuán
aburitor

-
车站
chēzhàn
stop

-
路牌
lùpái
semn rutier

-
童车
tóngchē
cărucior

-
地铁站
dìtiě zhàn
staţie de metrou

-
出租车
chūzū chē
taxi

-
车票
chēpiào
bilet

-
行车时间表
xíngchē shíjiān biǎo
calendar

-
轨道
guǐdào
piesă de şah

-
道岔
dàochà
schimbător de macaz

-
拖拉机
tuōlājī
tractor

-
交通
jiāotōng
trafic

-
交通阻塞
jiāotōng zǔsè
blocaj de trafic

-
红绿灯
hónglǜdēng
semnafor

-
交通标志
jiāotōng biāozhì
semn rutier

-
火车
huǒchē
tren

-
火车旅行
huǒchē lǚxíng
plimbare cu trenul

-
有轨电车
yǒu guǐ diànchē
tramvai

-
运输
yùnshū
transport

-
三轮车
sānlúnchē
tricicletă

-
卡车
kǎchē
camion

-
双向行车
shuāngxiàng xíngchē
trafic în ambele sensuri

-
地下通道
dìxià tōngdào
pasajul

-
方向盘
fāngxiàngpán
roata

-
飞艇
fēitǐng
zeppelin