Абстрактные понятия     
Апстрактни појмови

-

управа
uprava

управление

-

средина
sredina

середина

-

сарадња
saradnja

сотрудничество

-

опасност
opasnost

опасность

-

љубавна изјава
ljubavna izjava

признание в любви

-

дефиниција
definicija

определение

-

разлика
razlika

различие

-

правац
pravac

направление

-

неред
nered

беспорядок

-

труд
trud

усилие

-

пад
pad

падение

-

мирис
miris

аромат

-

дух
duh

призрак

-

машта
mašta

фантазия

-

позивница
pozivnica

приглашение

-

правда
pravda

справедливость

-

повећање
povećanje

увеличение

-

убиство
ubistvo

убийство

-

новост
novost

новинка

-

планирање
planiranje

планирование

-

проблем
problem

проблема

-

република
republika

республика

-

безбедност
bezbednost

безопасность

-

солидарност
solidarnost

солидарность

-

подршка
podrška

поддержка

-
управа
uprava
управление

-
реклама
reklama
реклама

-
стрелица
strelica
стрела

-
забрана
zabrana
запрет

-
каријера
karijera
карьера

-
средина
sredina
середина

-
избор
izbor
выбор

-
сарадња
saradnja
сотрудничество

-
боја
boja
цвет

-
контакт
kontakt
контакт

-
опасност
opasnost
опасность

-
љубавна изјава
ljubavna izjava
признание в любви

-
пропадање
propadanje
разрушение

-
дефиниција
definicija
определение

-
разлика
razlika
различие

-
потешкоћа
poteškoća
трудность

-
правац
pravac
направление

-
откриће
otkriće
открытие

-
неред
nered
беспорядок

-
даљина
daljina
даль

-
удаљеност
udaljenost
расстояние

-
разноврсност
raznovrsnost
разнообразие

-
труд
trud
усилие

-
истраживање
istraživanje
исследование

-
пад
pad
падение

-
снага
snaga
сила

-
мирис
miris
аромат

-
слобода
sloboda
свобода

-
дух
duh
призрак

-
половина
polovina
половина

-
висина
visina
высота

-
помоћ
pomoć
помощь

-
скровиште
skrovište
убежище

-
домовина
domovina
родина

-
чистоћа
čistoća
гигиена

-
идеја
ideja
идея

-
илузија
iluzija
иллюзия

-
машта
mašta
фантазия

-
интелигенција
inteligencija
интеллект

-
позивница
pozivnica
приглашение

-
правда
pravda
справедливость

-
светлост
svetlost
свет

-
поглед
pogled
взгляд

-
губитак
gubitak
потеря

-
повећање
povećanje
увеличение

-
грешка
greška
ошибка

-
убиство
ubistvo
убийство

-
нација
nacija
нация

-
новост
novost
новинка

-
могућност
mogućnost
вариант

-
стрпљење
strpljenje
терпение

-
планирање
planiranje
планирование

-
проблем
problem
проблема

-
заштита
zaštita
защита

-
рефлексија
refleksija
отражение

-
република
republika
республика

-
ризик
rizik
риск

-
безбедност
bezbednost
безопасность

-
тајна
tajna
тайна

-
пол
pol
пол

-
сенка
senka
тень

-
величина
veličina
размер

-
солидарност
solidarnost
солидарность

-
успех
uspeh
успех

-
подршка
podrška
поддержка

-
традиција
tradicija
традиция

-
тежина
težina
вес