Техника     
เทคโนโลยี

-

ล้อเฟือง
láw-feuang

зубчатое колесо

-

คอมพิวเตอร์
kawm-pew′-dhur̶

настольный компьютер

-

ดีวีดี
dee-wee-dee

цифровой видеодиск DVD

-

เลนส์
layn

объектив

-

ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha

многоконтактный штепсель

-

รีโมท
ree-môt

пульт дистанционного управления

-

จานดาวเทียม
jan-dao-tiam

спутниковая антенна

-

กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt

космический корабль многократного использования

-

สวิทช์
sà′-wít′

переключатель

-

กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′

ветросиловая установка

-
ปั๊มลม
bhám′-lom′
насос

-
ภาพถ่ายทางอากาศ
pâp-tài-tang-a-gàt
аэрофотосъёмка

-
ตลับลูกปืน
dhlàp′-lôok-bheun
шарикоподшипник

-
ถ่านไฟฉาย
tàn-fai′-chǎi
батарейка

-
โซ่จักรยาน
sôh-jàk′-rá′-yan
велосипедная цепь

-
สายเคเบิล
sǎi-kay-ber̶n
кабель

-
ม้วนสายเคเบิ้ล
múan-sǎi-kay-bêr̶n
кабельная намотка

-
กล้องถ่ายภาพ
glâwng-tài-pâp
фотоаппарат

-
เทปคาสเซ็ท
tâyp-kât-sét′
кассета

-
เครื่องชาร์จแบต
krêuang-châge-bæ̀t
зарядное устройство

-
ห้องนักบิน
hâwng-nák′-bin′
кокпит

-
ล้อเฟือง
láw-feuang
зубчатое колесо

-
กุญแจรหัส
goon′-jæ-rá′-hàt′
кодовый замок

-
คอมพิวเตอร์
kawm-pew′-dhur̶
настольный компьютер

-
เครน
krayn
кран

-
เดสก์ทอป
dàyt-tâwp
компьютер

-
แท่นเจาะน้ำมัน
tæ̂n-jàw′-nám-man′
буровая установка

-
ไดรฟ์
dai′-rá′
дисковод

-
ดีวีดี
dee-wee-dee
цифровой видеодиск DVD

-
มอเตอร์ไฟฟ้า
maw-dhur̶-fai′-fá
электродвигатель

-
พลังงาน
pá′-lang′-ngan
энергия

-
รถขุดดิน
rót′-kòot′-din′
экскаватор

-
เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
факс

-
กล้องฟิล์ม
glâwng-fim′
кинокамера

-
แผ่นดิสก์
pæ̀n′-dìt′
дискета

-
แว่นตานิรภัย
wæ̂n-dha-nin′-pai′
защитные очки

-
ฮาร์ดดิสก์
hâd-dìt′
жёсткий диск

-
จอยสติ๊ก
jawy-sà′-dhík′
джойстик

-
ปุ่ม
bhòom′
клавиша

-
การลงจอด
gan-long′-jàwt
посадка

-
โน๊ตบุ๊ค
nót-bóok′
ноутбук

-
เครื่องตัดหญ้า
krêuang-dhàt′-yâ
газонокосилка

-
เลนส์
layn
объектив

-
เครื่องจักร
krêuang-jàk′
машина

-
ใบพัดเรือ
bai′-pát′-reua
гребной винт

-
เหมือง
měuang
шахта

-
ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha
многоконтактный штепсель

-
เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
принтер

-
โปรแกรม
bhroh-græm
программа

-
ใบพัด
bai′-pát′
пропеллер

-
เครื่องสูบน้ำ
krêuang-sòop-nám
насос

-
เครื่องเล่นแผ่นเสียง
krêuang-lên′-pæ̀n′-sǐang
электропроигрыватель

-
รีโมท
ree-môt
пульт дистанционного управления

-
หุ่นยนต์
hòon′-yon′
робот

-
จานดาวเทียม
jan-dao-tiam
спутниковая антенна

-
จักรเย็บผ้า
jàk′-yép′-pâ
швейная машина

-
ฟิล์มภาพยนตร์
fim′-pâp-yon′
диафильм

-
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
tâyk-noh-loh-yêep-lang′-ngan-sæ̌ng-a-tít′
гелиотехника

-
กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt
космический корабль многократного использования

-
รถบดถนน
rót′-bòt′-tà′-nǒn′
паровой каток

-
ระบบกันสะเทือนของรถ
rá′-bòp′-gan′-sà′-teuan-kǎwng-rót′
подвеска

-
สวิทช์
sà′-wít′
переключатель

-
เทปวัด
tâyp-wát′
рулетка

-
เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
техника

-
โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
телефон

-
เลนส์โทรภาพ
layn-ton-pâp
телеобъектив

-
กล้องโทรทรรศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
телескоп

-
แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี
flæ̂t-dai′-rá′-yoo-àyt-bee
флешка

-
วาล์ว
waw
клапан

-
กล้องวิดีโอ
glâwng-wí′-dee-oh
видеокамера

-
แรงดันไฟฟ้า
ræng-dan′-fai′-fá
напряжение

-
กังหันน้ำ
gang′-hǎn′-nám
водяное колесо

-
กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′
ветросиловая установка

-
โรงสีแบบกังหันลม
rong-sěe-bæ̀p-gang′-hǎn′-lom′
ветряная мельница