Technika     
Тэхналогія

-

факс
faks

faxový prístroj

-

ноўтбук
noŭtbuk

prenosných počítač

-

каток
katok

parný valec

-
паветраная помпа
pavietranaja pompa
hustilka

-
аэраздымка
aerazdymka
letecká fotografia

-
шарыкавы падшыпнік
šarykavy padšypnik
ložisko

-
батарэя
batareja
batéria

-
веласіпедны ланцуг
vielasipiedny lancuh
reťaz na bicykel

-
кабель
kabieĺ
kábel

-
кабельны барабан
kabieĺny baraban
navíjací bubon

-
фотакамера
fotakamiera
fotoaparát

-
касета
kasieta
kazeta

-
зараднае прыстасаванне
zaradnaje prystasavannie
nabíjačka

-
кабіна
kabina
kokpit

-
зубчастае кола
zubčastaje kola
ozubené koleso

-
кодавы замок
kodavy zamok
kombinovaný zámok

-
кампутар
kamputar
počítač

-
кран
kran
žeriav

-
працоўны стол
pracoŭny stol
pracovná plocha

-
буравая ўстаноўка
buravaja ŭstanoŭka
vrtná súprava

-
дыскавод
dyskavod
mechanika

-
DVD дыск
DVD dysk
DVD

-
электрарухавік
eliektraruchavik
elektromotor

-
энергія
enierhija
energia

-
экскаватар
ekskavatar
rýpadlo

-
факс
faks
faxový prístroj

-
плёнкавая камера
plionkavaja kamiera
filmová kamera

-
дыскета
dyskieta
disketa

-
падводныя акуляры
padvodnyja akuliary
ochranné okuliare

-
жорсткі дыск
žorstki dysk
pevný disk

-
джойсцік
džojscik
joystick

-
клавіша
klaviša
kláves

-
пасадка
pasadka
pristátie

-
ноўтбук
noŭtbuk
prenosných počítač

-
газонакасілка
hazonakasilka
kosačka na trávu

-
аб'ектыў
abjektyŭ
objektív

-
машына
mašyna
stroj

-
марскі прапелер
marski prapielier
lodná skrutka

-
шахта
šachta
baňa

-
падвойны сокет
padvojny sokiet
viacnásobná zástrčka

-
прынтэр
prynter
tlačiareň

-
праграма
prahrama
program

-
прапелер
prapielier
vrtuľa

-
помпа
pompa
čerpadlo

-
прайгравальнік
prajhravaĺnik
gramofón

-
пульт дыстанцыйнага кіравання
puĺt dystancyjnaha kiravannia
diaľkové ovládanie

-
робат
robat
robot

-
спадарожнікавая антэна
spadarožnikavaja antena
satelitná anténa

-
швейная машына
šviejnaja mašyna
šijací stroj

-
слайдавы фільм
slajdavy fiĺm
diapozitívny film

-
сонечная тэхналогія
soniečnaja technalohija
solárna technika

-
касмічны човен
kasmičny čovien
raketoplán

-
каток
katok
parný valec

-
падвеска
padvieska
zavesenie

-
пераключальнік
pierakliučaĺnik
spínač

-
вымяральная рулетка
vymiaraĺnaja rulietka
meracie pásmo

-
тэхналогія
technalohija
technika

-
тэлефон
teliefon
telefón

-
тэлеаб'ектыў
telieabjektyŭ
teleobjektív

-
тэлескоп
telieskop
teleskop

-
USB флэшка
USB fleška
USB kľúč

-
клапан
klapan
ventil

-
відэакамера
videakamiera
videokamera

-
напружанне
napružannie
napätie

-
вадзяное кола
vadzianoje kola
vodné koleso

-
ветра-сілавая турбіна
vietra-silavaja turbina
veterná turbína

-
вятрак
viatrak
veterný mlyn