Abstraktné pojmy     
Abstract terms

-

administration +

administratíva

-

advertising +

reklama

-

arrow +

šípka

-

ban +

zákaz

-

career +

kariéra

-

center +

centrum

-

choice +

voľba

-

collaboration +

spolupráca

-

color +

farba

-

contact +

kontakt

-

danger +

nebezpečenstvo

-

declaration of love +

vyznanie lásky

-

decline +

chátranie

-

definition +

definícia

-

difference +

rozdiel

-

difficulty +

prekážka

-

direction +

smer

-

discovery +

objav

-

disorder +

neporiadok

-

distance +

diaľka

-

distance +

vzdialenosť

-

diversity +

rozmanitosť

-

effort +

snaha

-

exploration +

prieskum

-

fall +

pád

-

force +

sila

-

fragrance +

vôňa

-

freedom +

sloboda

-

ghost +

strašidlo

-

half +

polovica

-

height +

výška

-

help +

pomoc

-

hiding place +

úkryt

-

homeland +

vlasť

-

hygiene +

čistota

-

idea +

myšlienka

-

illusion +

ilúzia

-

imagination +

predstavivosť

-

intelligence +

inteligencia

-

invitation +

pozvánka

-

justice +

spravodlivosť

-

light +

svetlo

-

look +

pohľad

-

loss +

strata

-

magnification +

zväčšenie

-

mistake +

chyba

-

murder +

vražda

-

nation +

národ

-

novelty +

novinka

-

option +

možnosť

-

patience +

trpezlivosť

-

planning +

plánovanie

-

problem +

problém

-

protection +

ochrana

-

reflection +

odraz

-

republic +

republika

-

risk +

riziko

-

safety +

bezpečnosť

-

secret +

tajomstvo

-

sex +

pohlavie

-

shadow +

tieň

-

size +

veľkosť

-

solidarity +

solidarita

-

success +

úspech

-

support +

podpora

-

tradition +

tradícia

-

weight +

hmotnosť

-
administration
administratíva

-
advertising
reklama

-
arrow
šípka

-
ban
zákaz

-
career
kariéra

-
center
centrum

-
choice
voľba

-
collaboration
spolupráca

-
color
farba

-
contact
kontakt

-
danger
nebezpečenstvo

-
declaration of love
vyznanie lásky

-
decline
chátranie

-
definition
definícia

-
difference
rozdiel

-
difficulty
prekážka

-
direction
smer

-
discovery
objav

-
disorder
neporiadok

-
distance
diaľka

-
distance
vzdialenosť

-
diversity
rozmanitosť

-
effort
snaha

-
exploration
prieskum

-
fall
pád

-
force
sila

-
fragrance
vôňa

-
freedom
sloboda

-
ghost
strašidlo

-
half
polovica

-
height
výška

-
help
pomoc

-
hiding place
úkryt

-
homeland
vlasť

-
hygiene
čistota

-
idea
myšlienka

-
illusion
ilúzia

-
imagination
predstavivosť

-
intelligence
inteligencia

-
invitation
pozvánka

-
justice
spravodlivosť

-
light
svetlo

-
look
pohľad

-
loss
strata

-
magnification
zväčšenie

-
mistake
chyba

-
murder
vražda

-
nation
národ

-
novelty
novinka

-
option
možnosť

-
patience
trpezlivosť

-
planning
plánovanie

-
problem
problém

-
protection
ochrana

-
reflection
odraz

-
republic
republika

-
risk
riziko

-
safety
bezpečnosť

-
secret
tajomstvo

-
sex
pohlavie

-
shadow
tieň

-
size
veľkosť

-
solidarity
solidarita

-
success
úspech

-
support
podpora

-
tradition
tradícia

-
weight
hmotnosť