Abstraktné pojmy     
Abstract terms

-

administration

administratíva

-

arrow

šípka

-

ban

zákaz

-

career

kariéra

-

center

centrum

-

choice

voľba

-

collaboration

spolupráca

-

contact

kontakt

-

danger

nebezpečenstvo

-

declaration of love

vyznanie lásky

-

decline

chátranie

-

definition

definícia

-

difficulty

prekážka

-

disorder

neporiadok

-

distance

vzdialenosť

-

diversity

rozmanitosť

-

freedom

sloboda

-

ghost

strašidlo

-

half

polovica

-

height

výška

-

help

pomoc

-

hygiene

čistota

-

idea

myšlienka

-

imagination

predstavivosť

-

intelligence

inteligencia

-

invitation

pozvánka

-

justice

spravodlivosť

-

light

svetlo

-

look

pohľad

-

loss

strata

-

magnification

zväčšenie

-

murder

vražda

-

nation

národ

-

novelty

novinka

-

option

možnosť

-

patience

trpezlivosť

-

planning

plánovanie

-

problem

problém

-

republic

republika

-

risk

riziko

-

safety

bezpečnosť

-

secret

tajomstvo

-

sex

pohlavie

-

size

veľkosť

-

solidarity

solidarita

-

success

úspech

-

support

podpora

-

tradition

tradícia

-

weight

hmotnosť

-
administration
administratíva

-
advertising
reklama

-
arrow
šípka

-
ban
zákaz

-
career
kariéra

-
center
centrum

-
choice
voľba

-
collaboration
spolupráca

-
color
farba

-
contact
kontakt

-
danger
nebezpečenstvo

-
declaration of love
vyznanie lásky

-
decline
chátranie

-
definition
definícia

-
difference
rozdiel

-
difficulty
prekážka

-
direction
smer

-
discovery
objav

-
disorder
neporiadok

-
distance
diaľka

-
distance
vzdialenosť

-
diversity
rozmanitosť

-
effort
snaha

-
exploration
prieskum

-
fall
pád

-
force
sila

-
fragrance
vôňa

-
freedom
sloboda

-
ghost
strašidlo

-
half
polovica

-
height
výška

-
help
pomoc

-
hiding place
úkryt

-
homeland
vlasť

-
hygiene
čistota

-
idea
myšlienka

-
illusion
ilúzia

-
imagination
predstavivosť

-
intelligence
inteligencia

-
invitation
pozvánka

-
justice
spravodlivosť

-
light
svetlo

-
look
pohľad

-
loss
strata

-
magnification
zväčšenie

-
mistake
chyba

-
murder
vražda

-
nation
národ

-
novelty
novinka

-
option
možnosť

-
patience
trpezlivosť

-
planning
plánovanie

-
problem
problém

-
protection
ochrana

-
reflection
odraz

-
republic
republika

-
risk
riziko

-
safety
bezpečnosť

-
secret
tajomstvo

-
sex
pohlavie

-
shadow
tieň

-
size
veľkosť

-
solidarity
solidarita

-
success
úspech

-
support
podpora

-
tradition
tradícia

-
weight
hmotnosť