Počasie     
สภาพอากาศ

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
barometer

-
เมฆ
mâyk
oblak

-
ความเย็น
kwam-yen′
chlad

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
polmesiac

-
ความมืด
kwam-mêut
tma

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
sucho

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
Zem (planéta)

-
หมอก
màwk
hmla

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
mráz

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
poľadovica

-
ความร้อน
kwam-ráwn
horúčava

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
hurikán

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
cencúľ

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
blesk

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
meteor

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
mesiac

-
รุ้ง
róong′
dúha

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
dažďová kvapka

-
หิมะ
hì′-má′
sneh

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
snehová vločka

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
snehuliak

-
ดาว
dao
hviezda

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
búrka

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
búrlivý príval

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
slnko

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
slnečný lúč

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
večerné zore

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
teplomer

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
búrka

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
súmrak

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
počasie

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
vlhkosť

-
ลม
lom′
vietor