Promet     
Дорожній рух

-

виліт
vylit

odhod letala

-

метро
metro

podzemna železnica

-

перевал
pereval

cesta čez gorski prelaz

-

вокзал
vokzal

železniška postaja

-

корок
korok

prometni zastoj

-
аварія
avariya
nezgoda

-
бар'єр
bar'yer
zapornica

-
велосипед
velosyped
kolo

-
човен
choven
čoln

-
автобус
avtobus
avtobus

-
фунікулер
funikuler
vzpenjača

-
автомобіль
avtomobilʹ
avto

-
автомобіль для туризму
avtomobilʹ dlya turyzmu
prikolica

-
карета
kareta
kočija

-
переповнення
perepovnennya
cestni zamašek

-
сільська дорога
silʹsʹka doroha
podeželska cesta

-
круїзний теплохід
kruyiznyy teplokhid
križarka

-
поворот
povorot
ovinek

-
тупик
tupyk
slepa ulica

-
виліт
vylit
odhod letala

-
аварійне гальмо
avariyne halʹmo
zasilna zavora

-
в'їзд
v'yizd
uvoz

-
ескалатор
eskalator
tekoče stopnice

-
зайвий багаж
zayvyy bahazh
presežek prtljage

-
виїзд
vyyizd
izvoz

-
пором
porom
trajekt

-
пожежна машина
pozhezhna mashyna
gasilski avto

-
політ, рейс
polit, reys
let

-
вагон
vahon
vagon

-
бензин
benzyn
bencin

-
ручне гальмо
ruchne halʹmo
ročna zavora

-
вертоліт
vertolit
helikopter

-
шосе
shose
avtocesta

-
житлове судно
zhytlove sudno
hiša na vodi

-
дамський велосипед
damsʹkyy velosyped
žensko kolo

-
поворот ліворуч
povorot livoruch
levi ovinek

-
залізничний переїзд
zaliznychnyy pereyizd
železniški prehod

-
локомотив
lokomotyv
lokomotiva

-
географічна карта
heohrafichna karta
zemljevid

-
метро
metro
podzemna železnica

-
мопед
moped
moped

-
моторний човен
motornyy choven
motorni čoln

-
мотоцикл
mototsykl
motorno kolo

-
мотоциклетний шолом
mototsykletnyy sholom
čelada za motorno kolo

-
мотоциклістка
mototsyklistka
motoristka

-
гірський велосипед
hirsʹkyy velosyped
gorsko kolo

-
перевал
pereval
cesta čez gorski prelaz

-
заборона обгону
zaborona obhonu
prepoved prehitevanja

-
некурящий
nekuryashchyy
nekadilci

-
вулиця з одностороннім рухом
vulytsya z odnostoronnim rukhom
enosmerna ulica

-
паркувальний лічильник
parkuvalʹnyy lichylʹnyk
parkirna ura

-
пасажир
pasazhyr
potnik

-
пасажирський літак
pasazhyrsʹkyy litak
potniško letalo

-
пішохід
pishokhid
pešec

-
літак
litak
letalo

-
вибоїна
vyboyina
udarna jama

-
гвинтовий літак
hvyntovyy litak
propelersko letalo

-
рейок, шина
reyok, shyna
tirnica

-
залізничний міст
zaliznychnyy mist
železniški most

-
в'їзд
v'yizd
dovoz

-
обгін
obhin
prednost

-
вулиця
vulytsya
cesta

-
круговий рух
kruhovyy rukh
krožišče

-
ряд сидінь
ryad sydinʹ
vrsta sedežev

-
самокат
samokat
skiro

-
моторолер
motoroler
motorni skiro

-
вказівник
vkazivnyk
smerokaz

-
санки
sanky
sani

-
снігохід
snihokhid
motorne sani

-
швидкість
shvydkistʹ
hitrost

-
обмеження швидкості
obmezhennya shvydkosti
omejitev hitrosti

-
вокзал
vokzal
železniška postaja

-
пароплав
paroplav
parnik

-
зупинка
zupynka
postaja

-
знак на вулиці
znak na vulytsi
ulični znak

-
дитяча коляска
dytyacha kolyaska
otroški voziček

-
станція метро
stantsiya metro
postaja podzemne železnice

-
таксі
taksi
taksi

-
квиток
kvytok
vozovnica

-
розклад руху
rozklad rukhu
vozni red

-
шлях
shlyakh
tir

-
стрілка
strilka
kretnica

-
трактор
traktor
traktor

-
вуличний рух
vulychnyy rukh
promet

-
корок
korok
prometni zastoj

-
світлофор
svitlofor
semafor

-
дорожній знак
dorozhniy znak
prometni znak

-
потяг
potyah
vlak

-
поїздка на потязі
poyizdka na potyazi
vožnja z vlakom

-
трамвай
tramvay
tramvaj

-
транспорт
transport
transport

-
триколісний велосипед
trykolisnyy velosyped
tricikel

-
вантажівка
vantazhivka
tovornjak

-
двосторонній рух
dvostoronniy rukh
dvosmerni promet

-
підземний перехід
pidzemnyy perekhid
podvoz

-
колеса
kolesa
krmilno kolo

-
дирижабль
dyryzhablʹ
cepelin