Finance     
资产

-
自动取款机
zìdòng qǔkuǎn jī
bankomat

-
帐户
zhànghù
račun

-
银行
yínháng
banka

-
纸币
zhǐbì
bankovec

-
支票
zhīpiào
ček

-
收款处
shōu kuǎn chù
blagajna

-
硬币
yìngbì
kovanec

-
货币
huòbì
valuta

-
钻石
zuànshí
diamant

-
美元
měiyuán
dolar

-
捐赠
juānzèng
donacija

-
欧元
ōuyuán
evro

-
汇率
huìlǜ
menjalni tečaj

-
黄金
huángjīn
zlato

-
奢侈品
shēchǐ pǐn
razkošje

-
交易所行情
jiāoyì suǒ hángqíng
borzni tečaj

-
会员
huìyuán
članstvo

-

qián
denar

-
百分比
bǎifēnbǐ
odstotek

-
储蓄罐
chúxù guàn
šparovček

-
价格标签
jiàgé biāoqiān
oznaka s ceno

-
钱包
qiánbāo
denarnica

-
收据
shōujù
račun

-
证券交易所
zhèngquàn jiāoyì suǒ
borza

-
贸易
màoyì
trgovina

-
财宝
cáibǎo
zaklad

-
钱包
qiánbāo
denarnica

-
财富
cáifù
bogastvo